Etiket arşivi: subjektif

Öznel ve Nesnel arasındaki farklar

Öznel ve Nesnel arasındaki başlıca farklar;

 • Öznel, Subjektif yani yorumu kişiden kişiye göre değişebilen anlatım biçimidir.
 • Nesnel ise Objektif yani yorumu kişiden kişiye göre değişmeyen anlatım biçimidir,
 • Nesnel anlatım, insanlar için aynı olan, kanıtlanabilir ve doğrulanabilirdir,
 • Yazılarda ikisi de birlikte kullanılabilir,
 • Öznel ve Nesnel kavramlarını daha iyi anlamak için Objektif ve Subjektif arasındaki ilişkiyi incelemekte fayda vardır,
 • En güzel renk, En güzel araba, En iyi film gibi sözcüklerle başlayan kelimeler öznel ifadeler olup kişinin kendi görüşünü temsil eder,
 • Nesnel anlatımlar deney ve gözlemlere dayanır,
 • Öznel anlatımlara eleştiri ve itiraz yapılabilinir,
 • Nesnel anlatımlara ise eleştiri ve itiraz yapılamaz,

Öznel anlatım örnekleri;

 • The Godfather gelmiş geçmiş en iyi filmdir,
 • Beşiktaş Türkiye’nin en iyi Dünya’nın önde gelen futbol takımıdır,
 • Bence Türk sineması zor yıllar geçiriyor,

Nesnel anlatım örnekler,

 • Türkiye’nin nüfusu en yoğun olduğu yer İstanbul’dur,
 • Çekirdek aileyi anne,baba ve çocuklar oluşturur,a
 • Ülkemiz 7 coğrafik bölgeye ayrılır,

Diğer Açıklamalar,

Öznel, bir yargının kişiye bağlı olarak değer biçilmesi (kazanılması) için söylenmektedir. Biçilen (atanan) değer açısından bakıldığında kişiden kişiye göre değişen, herkes için farklı olan değer.

Pozitif bilimler kişiden kişiye değişmeyen değerlerin varlığını savunmaktadır. Öznel değerlerin ise nesnel bilgilerin karşıtı olarak bireysel bilgi ile kazanıldığını söylemektedir. Günümüzün pozitif bilim teorileri hem nesnel hem de öznel bilgileri bilgi olarak kabul etmektedir.

Nesnel; öznel, kişiye özgü olmayan, tamamen kanıtlanabilir yargılardır. Hiçbir zaman nesnel yargılara kişi kendi düşüncesini katmaz. Eğer katarsa nesnel değil, öznel bir yargı besler.

Anlatım veya ifade; duygu, düşünce ve olguların yazılı veya sözlü olarak karşı tarafa bildirilmesi. Anlatım, sözcüklerin belirli dilbilgisi kurallarına uyarak, anlamlı şekilde bir araya getirilmesidir.

Başarılı bir anlatım, “hazırlık” ve “anlatma” safhalarından oluşur. Hazırlık safhası ise “buluş” ve “düzenleyiş”ten meydana gelir.

 • Doğru anlatım: Dilbilgisi kurallarına uygun olarak gerçekleşen anlatımdır.
 • İyi anlatım: Konunun en iyi anlaşılabileceği biçimde gerçekleşen anlatımdır. Anlatıcının konuya hazırlıklı olması gerekir.
 • Güzel anlatım: Zengin bir hayal gücünün ürünü olan, gerektiğinde edebî sanatlarla süslü anlatımdır.

Objektif ve Subjektif farki nedir

Objektif olmak, Türk Dil Kurumu’na göre  tarafsız davranmaktır”, “tarafsız kalmak” değildir,

Tarafsız davranmak, olaylar karşısında adil olmaktır. Ve adil olmak, eşit olmak demek değildir. Haklıyla haksızı, kötüyle iyiyi, kişilere ve onlara olan yakınlığımıza bakmadan ayırt edebilmek, doğruyu bulabilmektir.

Tarafsız kalmak ise, haklıyla haksıza, iyiyle kötüyle, eşit uzaklıkta veya ortada kalmaya çalışırken, yanlışları görmezden gelmek demektir. Yani haklının hakkını yerken, haksıza prim vererek, tarafsız kalmaya çalışırken aslında taraflı davranmaktır.

Adil olmak, haklıyla haksızı, iyiyle kötüyü, ayırt edebilmek, herkese hak ettiğini verebilmek her şeyden önce gelmelidir.


Subjektif kelimesinin anlamı olaylara kendi görüş açısıyla bakmak olayları kendi görüş açısıyla değerlendirmek,bireysel kişisel değerlendirme yapmak görüş belirtmek.

Subjektif (Öznel) bir yargının kişiye bağlı olarak değer biçilmesi (kazanılması) için söylenmektedir. Biçilen (atanan) değer açısından bakıldığında kişiden kişiye göre değişen, herkes için farklı olan değer.


Sonuç olarak:

[EsnekReklamOrta]

 • Objektif ifadeler farklı görüşlerin benimsediği kabul ettiği ifadeler olup, subjektif ifadeler kişilerin kendi görüşlerini belirten ifadelerdir,
 • Objektif ifadeler yaygın olarak bilim için kullanılır,
 • Subjektif ifadeler ise daha çok sanat dallarında tercih edilir.
 • Bir insanın bir konu hakkındaki görüşleri objektif olabilir, ancak subjektif olamaz, eğer aynı cümle içinde kullanılırsa anlatım bozukluğu meydana gelir,
 • Objektif konularda kişiler ve kurumlar kendi görüş ve yorumlarını katmazlar,
 • Objektif olmak aynı zamanda konulara karşı nötr olmak demektir,
 • Taraflı davranmak objektif olmayı engeller,
 • Objektif olmak için iyi bir empati yeteneğimizin olması gerekir,