Etiket arşivi: satış

b2b-b2c

B2b ve B2c arasındaki farklar

B2b ve B2c arasındaki Öne Çıkan Farklar,

 • B2b firmalar arasında gerçekleşen ticaretin online olarak gerçekleştirilmesine denir,
 • B2c ise firmalar ve müşteriler arasında gerçekleşen ticaretin online olarak gerçekleşmesidir,
 •  B2b de müşteriler çoğunlukla ticari işletmelerdir, B2c de müşteriler çoğunlukla son kullanıcılardır,
 • B2c de satış teknikleri daha gelişmiş ve daha önemlidir,
 • Aralarında pazarlık ve entegrasyon farklı biçimlerde olur,
 • B2b de ürünün özellikleri, satış fiyatı, teslimat süresi ve ödeme biçimi alıcı firmaya göre belirlenebilir,
 • B2c te genellikle ürünlerin satış fiyatları, teslimat süreleri ve ödeme seçenekleri aynıdır,
 • B2c te pazarlık söz konusu değildir,
 • B2c te müşterinin herhangi bir sistem kurması veya entegrasyon yapmasına gerek yoktur,
 • B2b firmalar arasında olduğu için toplam cirolar B2c deki cirolardan fazladır,
 • B2c’de perakende ticaret, B2b toptan ticaret yapılır,

Detaylı açıklamalar;

[EsnekReklamOrta]

B2C’de fiyatlar ve ürünler açık ve net şekilde yayınlanır. Ürünün teslim koşulları, garanti koşulları, fiyatı ve diğer özellikleri üretici veya satıcı tarafından tek taraflı belirlenir ve tüketicinin önüne sunulur. B2C’de tüketiciler şahıs da olabilir perakendeci bir satış kanalı da. Burada tek bir müşteri kriteri yoktur ancak genel olarak müşteriler şirket olduğunda “B2B”, şahıs olduğunda ise “B2C” terimi kullanılır.

Çeşitleri

Birincisi; bugün oldukça sık kullandığımız sanal alışveriş mağazalarıdır. Sanal mağaza stoklarında bulunan ürünlere ve sipariş karşılığı üretici firmadan getirteceği ürünlerin üzerine kendi kar marjını ekleyerek satışa sunar. Bu mağazalardan online alışveriş yapan tüketiciler genellikle şahıstır ve siparişlerini kredi kartı veya havale yoluyla öedemelerini gerçekleştirirler. Kredi kartı ile ödeme işlemi “VPOS” denilen, İnternet üzerinden kredi kartlı alışveriş yapma olanağı sağlayan SSL sertifikalı bir ödeme mekanizmasıyla yapılır. VPOS sistemi, günümüzde oldukça sık kullandığımız POS cihazlarının Internet’e uyarlanmış şeklidir. Sanal mağazalar VPOS kullanabilmeleri için VPOS hizmeti sunan bir bankayla elektronik ticaret sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Bu anlaşmayı imzalayan sanal mağaza ve banka müştereken tüketicinin uğrayabileceği kanuni her türlü mağduriyeti gidermek durumundadır.
İkincisi ise; üretici firmanın ürününü fabrika cıkış fiyatından sanal mağaza aracılığı ile tüketiciye veya perakendiciye satışını gerçekleştirmesidir. Burada sanal mağaza ürünün satış fiyatı üzerine belli bir yüzde koyarak satışların kendi sistemi üzerinden gerçekleşmesini sağlar. Sanal mağazanın belirleyeceği yüzde oranı genellikle %3 ila %10 arasında olur ve genellikle ithal ürünlerin yurt içinde satışına yönelik bir çalışma yapılır. Satışı yapılan ürünler belirli sektörlere aittir. Her ülkenin dış ticaret mevzuatı birbirine göre farklılık gösterdiğinden dolayı sektör çeşitlendirmesi dardır ancak ürün çeşitlendirmesi oldukça zengindir. Bu ikinci ayağında sanal mağazanın gümrük tarifelerini ve kargo maliyetlerini tam olarak online hesaplayabilen oldukça ciddi bir yazılıma ihtiyacı vardır. Sanal mağazanın dış ticaret uygulamalarına tam anlamıyla hakim ve gümrük işlemlerini takip eden bir ekibe ihtiyacı vardır.
elektronik ticaret

Hayatın her alanında etkisini gösteren Gelişim Kavramı, ticaret hayatında da internetin yaygınlaşmasıyla ticaret kavramının sınırlarını fazlasıyla genişletti. elektronik ticareti geleneksel ticaret yöntemlerine ilave olarak kullanan köklü kuruluşlar olduğu gibi 100% elektronik ticaret kavramıyla iş yapan amazon.com, ebay.com gibi firmalar yeni nesil ticaret kavramını geliştirerek elektronik ticaretin yaygınlaşmasında öncü rolü üstlendiler.

Büyük firmaların elektronik ticaret işine girmesiyle beraber yeni bir sektör oluştu ve bilgisayar yazılım firmaları diğer kuruluşların da elektronik ticaret dünyasına girebilmesi için özel elektronik ticaret çözümleri geliştirmeye başladılar.

B2B

B2B firmaların gereksinim duydukları maddelere kavuşmak için kurulan bir sistemdir. Bu yönüyle B2B firmaların tedarik pazarı işlevini görür. Birçok şirket internet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında gereksinim duydukları ürünlerini veya ara malların toptan satışlarını kolaylıkla yapabilme olanağına kavuşabilmektedirler. B2B, öncelikle paylaşabilecek doğru bilgi ve paylaşma isteği, sonra teknolojik yatırımdır. Sanal ortamda ürün katalogları arasında arama, sipariş, faturalama, ödeme işlemleri bu kapsama sokulabilir. Ayrıca ortak araştırma-geliştirme, projelendirme, ürün tasarımı, mühendislik hizmetleri ile ürün dağıtım ve teslimat işlemleri bu kapsamın bünyesindedir.

İşletmeler arası ilişkiler yatay ilişkiler olabileceği gibi dikey ilişkileri de kapsayabilir. Bunları firma, bayi, dağıtıcı ve tedarikçi olarak sayabiliriz. Varsayın ki müşterileriniz size hiç sormadan stoklarınız hakkında bilgi alabilmek istiyor. Bu durumda sisteminizden çıkacak her rapor her zaman doğru ve açık olmalıdır. Çünkü ortada sizin şirketinizden rakamları yorumlayacak hiç kimse olmaz, müşteriniz ekranında ne görüyorsa ona inanır. Bugünkü çalışma kültürümüzde şirketimizin dışındaki herkes yabancıdır. Bir yabancının bize ait olan bilgiye bize sormadan doğrudan ulaşmasını kabul etmek kolay değildir. B2B ortamında çalışmak isteyen bir şirket, hem yazılım hem de donanım sistemini buna uygun hale getirmelidir. Şirket öncelikle kendi içinde bilginin hızlı ve doğru dolaşımını sağlamalı, bir sonraki aşamada ise bu bilginin bir kısmını müşteri, tedarikçi ve iş ortakları ile paylaşmanın yollarını geliştirmelidir. Bunun için tüm işlemlerin oldukları zaman ve yerde en az hata ile işlenebilmesi gerekir. elektronik ticarette B2B, son dönemde hareketlilik gösterse de henüz çok yaygın olarak kullanılan bir sistem değildir, ancak bu sizi yanıltmamalıdır. Çünkü B2B uygulamaları yavaş bir artış izlemiyor, artış katlanarak gerçekleşiyor. B2B çalışma ortamının çok hızlı yayılacağını tahmin etmek güç değil, çünkü süreç zincirleme reaksiyon halinde gelişiyor. Örneğin 300 tedarikçi ile çalışan ve yaptırım gücü olan bir şirket, bu alanda bir adım attığı an, arkasından 300 şirketi de sürüklüyor.

Bir süre sonra ise, B2B ortamına geçen bu tedarikçiler, çalıştıkları diğer firmaların (müşteri veya kendi tedarikçileri) kapısını çalmaya başlıyor. Bunun nedeni ise, iki farklı çalışma biçiminin uzun süre aynı şirket içinde izlenmesinin daha pahalı olmasıdır. Bu zincirleme reaksiyon bir kez başladı mı durdurmak veya direnmek mümkün değildir, çünkü gerçekten de maliyet avantajı, sürat ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlıyor; bu nedenle de bir moda veya gelip geçici bir akım değildir.

Toptan ve Perakende Satış arasındaki farklar

Toptan ve Perakende Satış Farkı

 • Toptan satış; ürünlerin Toplu (adetli) satış şeklidir. Perakende satış ise bu ürünlerin tekli halde satılma şeklidir.
 • Toptan satış da ürünün fiyatı Perakende satış dan daha aşağıdadır.
 • Toptan satışlarda genellikle çek,senet gibi ödeme şekilleri devreye girer. Perakende satışta ise Nakit ve Kredi Kartı ile ödeme gerçekleşir.
 • Toptan satış firmaları üreticiden Perakende satıcıya satış yaparken, Perakende satış son kullanıcıya satış yapar
 • Toptan satışlarda rekabet dengesi Perakende satışa göre daha azdır.
 • Toptan satışın kar oranı, perakende satışa oranla daha düşüktür.
 • Toptan satış  sürümden kazanırken, perakende satış tek-tek satış yaparak para kazanır.

[EsnekReklamOrta]

Toptan Satış Genel Özellikleri

 • Toptan ticarete yeni girenler eğer doğru ürün/hizmette ise ilk yıllarında çok hızlı büyür ve zaman içerisinde pazardaki birçok perakendeci ile ilişkilerini kurmuş olur. Satışlardaki bu hızlı büyüme, hem ekibi motive eder, hem de toptan satış yapılan ürünlerin daha uygun koşullarda alınmasına katkıda bulunur
 • Toptan satışı yapacağınız veya ürünleri stoklayacağınız alan şehir dışında veya kira olarak uygun fiyatlı bir lokasyonda olabilir.
 • Toptan satış, malların perakende satış alanı dışında satılması. Bu tür ticarette mallar perakende ya da toptan satışla uğraşan işletmelere bunları bireysel tüketim için değil, üretim amacıyla kullanan işletmelere satılır. Toptancılıkta satışlar genelde büyük miktarlarda ve ortalama perakende fiyatının oldukça altında fiyatlardan gerçekleştirilir.
 • Toptan ticaret özellikle 19. yüzyılda büyük çapta üretim ve pazarlama tekniklerinin geliştirilmesinden sonra önem kazanmaya başlamıştır. Toptan satış kuruluşları, büyük üreticilerle çok sayıda perakendeci ve tüketicinin arasında aracılık yaparak alım satımdaki birim maliyetlerinin düşmesini sağlarlar.
 • Toptancı tüccarlar,Üretici işletmelerin satış bölümleri,Mal acente ve simsarları
 • Toptancılar üç ana bölüme ayrılabilirler
 • Bunların en önemlisi olan toptancı tüccarlar üreticilerden büyük miktarlarda mal alırlar; bu malları belirli bir işlemden geçirip depolar, ardından da perakendeciler ile başka alıcılara satarlar. Üreticilerin satış bölümleri işletmelerde perakendecilere doğrudan satış yapmak amacıyla kurulur; bunlar genellikle ürünlerinde sık sık değişiklikler gerçekleştiren ve satışlarıyla ilgili doğru bilgilerin hızla toplanmasına önem veren büyük şirketlerce oluşturulur. Mal acente ve simsarları çeşitli üreticilerin piyasada pek bilinmeyen mallarını perakendeciye tanıtmaya çalışırlar; aynı zamanda bu üreticilerin temsilciliğini üstlenerek mallarının satışını gerçekleştirirler.

Perakende Satış Genel Özellikleri

 • Perakende satış, son tüketicilere veya alım amacı ticari kar sağlamak olmayan kuruluşlara yapılan ürün ve hizmet satışıdır.
 • En geniş anlamıyla takasla birlikte başladığı söylenebilir. Daha dar anlamda ticari bir etkinlik biçimini kazanması ise seyyar satıcıların ürünlerini dolaşarak sattığı ve ilk pazaryerlerinin kurulduğu birkaç bin yıl önceye değin uzanır.
 • Öteki birçok işte olduğu gibi yoğun bir rekabete dayanan perakende satış sektöründe işyerlerinin kapanması oldukça sık görülür. Asıl rekabet fiyat düzeyinde ortaya çıkarsa da satış yerinin uygunluğu, ürünlerin seçimi ve sergilenmesi, işyerinin çekiciliği gibi fiyat dışı öğelerle güvenilirlik, tanınmışlık gibi etkenler de önemli rol oynar. Rekabetin perakendicilikteki alışılmış ürün sınıflamalarını yıkması nedeniyle, işyerlerinin büyük çoğunluğu adlarının çağrıştırdığı alanların dışında da bir dizi ürün sunar.
 • Perakendicilikte internet üzerinden satış, satış makineleri, belli malda ya da alanda uzmanlaşmış mağazalar, büyük mağazalar, süpermarketler ve indirimli satış mağazaları gibi çok değişik perakende satış biçimlerinin ortaya çıkmış olmasına karşın, perakendiciliğin özü temelde değişmemiştir. Bu da uygun malın, uygun yerde, çekici ve göz alıcı bir biçimde sunularak uygun fiyata satılmasıdır

http://tr.wikipedia.org/wiki/Perakendecilik