Etiket arşivi: dil

Öznel ve Nesnel arasındaki farklar

Öznel ve Nesnel arasındaki başlıca farklar;

 • Öznel, Subjektif yani yorumu kişiden kişiye göre değişebilen anlatım biçimidir.
 • Nesnel ise Objektif yani yorumu kişiden kişiye göre değişmeyen anlatım biçimidir,
 • Nesnel anlatım, insanlar için aynı olan, kanıtlanabilir ve doğrulanabilirdir,
 • Yazılarda ikisi de birlikte kullanılabilir,
 • Öznel ve Nesnel kavramlarını daha iyi anlamak için Objektif ve Subjektif arasındaki ilişkiyi incelemekte fayda vardır,
 • En güzel renk, En güzel araba, En iyi film gibi sözcüklerle başlayan kelimeler öznel ifadeler olup kişinin kendi görüşünü temsil eder,
 • Nesnel anlatımlar deney ve gözlemlere dayanır,
 • Öznel anlatımlara eleştiri ve itiraz yapılabilinir,
 • Nesnel anlatımlara ise eleştiri ve itiraz yapılamaz,

Öznel anlatım örnekleri;

 • The Godfather gelmiş geçmiş en iyi filmdir,
 • Beşiktaş Türkiye’nin en iyi Dünya’nın önde gelen futbol takımıdır,
 • Bence Türk sineması zor yıllar geçiriyor,

Nesnel anlatım örnekler,

 • Türkiye’nin nüfusu en yoğun olduğu yer İstanbul’dur,
 • Çekirdek aileyi anne,baba ve çocuklar oluşturur,a
 • Ülkemiz 7 coğrafik bölgeye ayrılır,

Diğer Açıklamalar,

Öznel, bir yargının kişiye bağlı olarak değer biçilmesi (kazanılması) için söylenmektedir. Biçilen (atanan) değer açısından bakıldığında kişiden kişiye göre değişen, herkes için farklı olan değer.

Pozitif bilimler kişiden kişiye değişmeyen değerlerin varlığını savunmaktadır. Öznel değerlerin ise nesnel bilgilerin karşıtı olarak bireysel bilgi ile kazanıldığını söylemektedir. Günümüzün pozitif bilim teorileri hem nesnel hem de öznel bilgileri bilgi olarak kabul etmektedir.

Nesnel; öznel, kişiye özgü olmayan, tamamen kanıtlanabilir yargılardır. Hiçbir zaman nesnel yargılara kişi kendi düşüncesini katmaz. Eğer katarsa nesnel değil, öznel bir yargı besler.

Anlatım veya ifade; duygu, düşünce ve olguların yazılı veya sözlü olarak karşı tarafa bildirilmesi. Anlatım, sözcüklerin belirli dilbilgisi kurallarına uyarak, anlamlı şekilde bir araya getirilmesidir.

Başarılı bir anlatım, “hazırlık” ve “anlatma” safhalarından oluşur. Hazırlık safhası ise “buluş” ve “düzenleyiş”ten meydana gelir.

 • Doğru anlatım: Dilbilgisi kurallarına uygun olarak gerçekleşen anlatımdır.
 • İyi anlatım: Konunun en iyi anlaşılabileceği biçimde gerçekleşen anlatımdır. Anlatıcının konuya hazırlıklı olması gerekir.
 • Güzel anlatım: Zengin bir hayal gücünün ürünü olan, gerektiğinde edebî sanatlarla süslü anlatımdır.

ingilizce ve Türkçe arasındaki farklar

ingilizce ve Türkçe Öne Çıkan Farklar;

 • Türkçe sondan eklemeli bir dildir. İngilizce değil
 • Türkçe  8 sesli 21 sessiz 29 harften oluşur. İngilizce’de farklı olarak Q, W ve X harfleri alfabede bulunur.
 • Türkçe’de Ç, Ş gibi vurgu imli harfler bulunmaktadır.
 • İngilizce olan “to be” fiili Türkçe karşılığı yoktur.
 • Türkçe’de cümle dizilişi Özne, Nesne, Yüklem şeklindedir.
 • Türkçe’de belirli sıfat bulunmamaktadır; belgisiz sıfatlar ise İngilizce’deki kullanımlarını karşılamamaktadır.
 • Şahıs zamirleri ise Türkçe’de İngilizce’ye göre çok daha az kullanılmaktadır.
 • Günlük kullanımda Türkçe’ye Fransızcadan geçen kelimelerin sayısı İngilizceden geçen kelimelerin sayısından fazladır.

[EsnekReklamOrta]

İngilizce, dünya üzerinde 1,8 milyar insan tarafından konuşulur. İngilizce günümüzde uluslararası dil, iletişim dili veya dünya dili olarak adlandırılır. İngilizce; artık birçok meslekte gereklilik haline gelmiştir. Dünya üzerinde birçok ülkede resmî dil İngilizcedir. Resmî dil olmadığı pek çok ülkede de yabancı dil olarak öğretilmektedir. Birleşmiş Milletler’in resmi dilidir. İngilizcenin hızla büyümesinin dünyada birçok dilin ölümüne neden olduğu ve dilsel çeşitliliği azalttığı iddia edilir;[kaynak belirtilmeli] bununla birlikte İngilizcenin zamanla farklı diller üretme potansiyeline sahip olduğu da düşünülür,

Ana dili İngilizce olanlar daha çok Amerika Kıtası, Avustralya ve Britanya adalarında bulunmaktadır. Ayrıca Okyanusya’da da çok konuşulan bir dildir.

Dünyada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen dünyada en çok kullanılan 1. dildir. Dünyada İngilizce iletişim dili olarak kabul edilir. Bu yüzden 1 milyarı aşkın kişi en basit seviyede de olsa İngilizce bilmektedir. Bununla birlikte İngilizce en fazla bilinen 2. dil olma özelliğini de kapsar. İngilizce dünyanın çoğu yerinde konuşulur. Ana dili İngilizce olanların en fazla olduğu yerAmerika Birleşik Devletleri’dir.