Kategori arşivi: İş-Ekonomi

b2b-b2c

B2b ve B2c arasındaki farklar

B2b ve B2c arasındaki Öne Çıkan Farklar,

 • B2b firmalar arasında gerçekleşen ticaretin online olarak gerçekleştirilmesine denir,
 • B2c ise firmalar ve müşteriler arasında gerçekleşen ticaretin online olarak gerçekleşmesidir,
 •  B2b de müşteriler çoğunlukla ticari işletmelerdir, B2c de müşteriler çoğunlukla son kullanıcılardır,
 • B2c de satış teknikleri daha gelişmiş ve daha önemlidir,
 • Aralarında pazarlık ve entegrasyon farklı biçimlerde olur,
 • B2b de ürünün özellikleri, satış fiyatı, teslimat süresi ve ödeme biçimi alıcı firmaya göre belirlenebilir,
 • B2c te genellikle ürünlerin satış fiyatları, teslimat süreleri ve ödeme seçenekleri aynıdır,
 • B2c te pazarlık söz konusu değildir,
 • B2c te müşterinin herhangi bir sistem kurması veya entegrasyon yapmasına gerek yoktur,
 • B2b firmalar arasında olduğu için toplam cirolar B2c deki cirolardan fazladır,
 • B2c’de perakende ticaret, B2b toptan ticaret yapılır,

Detaylı açıklamalar;

[EsnekReklamOrta]

B2C’de fiyatlar ve ürünler açık ve net şekilde yayınlanır. Ürünün teslim koşulları, garanti koşulları, fiyatı ve diğer özellikleri üretici veya satıcı tarafından tek taraflı belirlenir ve tüketicinin önüne sunulur. B2C’de tüketiciler şahıs da olabilir perakendeci bir satış kanalı da. Burada tek bir müşteri kriteri yoktur ancak genel olarak müşteriler şirket olduğunda “B2B”, şahıs olduğunda ise “B2C” terimi kullanılır.

Çeşitleri

Birincisi; bugün oldukça sık kullandığımız sanal alışveriş mağazalarıdır. Sanal mağaza stoklarında bulunan ürünlere ve sipariş karşılığı üretici firmadan getirteceği ürünlerin üzerine kendi kar marjını ekleyerek satışa sunar. Bu mağazalardan online alışveriş yapan tüketiciler genellikle şahıstır ve siparişlerini kredi kartı veya havale yoluyla öedemelerini gerçekleştirirler. Kredi kartı ile ödeme işlemi “VPOS” denilen, İnternet üzerinden kredi kartlı alışveriş yapma olanağı sağlayan SSL sertifikalı bir ödeme mekanizmasıyla yapılır. VPOS sistemi, günümüzde oldukça sık kullandığımız POS cihazlarının Internet’e uyarlanmış şeklidir. Sanal mağazalar VPOS kullanabilmeleri için VPOS hizmeti sunan bir bankayla elektronik ticaret sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Bu anlaşmayı imzalayan sanal mağaza ve banka müştereken tüketicinin uğrayabileceği kanuni her türlü mağduriyeti gidermek durumundadır.
İkincisi ise; üretici firmanın ürününü fabrika cıkış fiyatından sanal mağaza aracılığı ile tüketiciye veya perakendiciye satışını gerçekleştirmesidir. Burada sanal mağaza ürünün satış fiyatı üzerine belli bir yüzde koyarak satışların kendi sistemi üzerinden gerçekleşmesini sağlar. Sanal mağazanın belirleyeceği yüzde oranı genellikle %3 ila %10 arasında olur ve genellikle ithal ürünlerin yurt içinde satışına yönelik bir çalışma yapılır. Satışı yapılan ürünler belirli sektörlere aittir. Her ülkenin dış ticaret mevzuatı birbirine göre farklılık gösterdiğinden dolayı sektör çeşitlendirmesi dardır ancak ürün çeşitlendirmesi oldukça zengindir. Bu ikinci ayağında sanal mağazanın gümrük tarifelerini ve kargo maliyetlerini tam olarak online hesaplayabilen oldukça ciddi bir yazılıma ihtiyacı vardır. Sanal mağazanın dış ticaret uygulamalarına tam anlamıyla hakim ve gümrük işlemlerini takip eden bir ekibe ihtiyacı vardır.
elektronik ticaret

Hayatın her alanında etkisini gösteren Gelişim Kavramı, ticaret hayatında da internetin yaygınlaşmasıyla ticaret kavramının sınırlarını fazlasıyla genişletti. elektronik ticareti geleneksel ticaret yöntemlerine ilave olarak kullanan köklü kuruluşlar olduğu gibi 100% elektronik ticaret kavramıyla iş yapan amazon.com, ebay.com gibi firmalar yeni nesil ticaret kavramını geliştirerek elektronik ticaretin yaygınlaşmasında öncü rolü üstlendiler.

Büyük firmaların elektronik ticaret işine girmesiyle beraber yeni bir sektör oluştu ve bilgisayar yazılım firmaları diğer kuruluşların da elektronik ticaret dünyasına girebilmesi için özel elektronik ticaret çözümleri geliştirmeye başladılar.

B2B

B2B firmaların gereksinim duydukları maddelere kavuşmak için kurulan bir sistemdir. Bu yönüyle B2B firmaların tedarik pazarı işlevini görür. Birçok şirket internet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında gereksinim duydukları ürünlerini veya ara malların toptan satışlarını kolaylıkla yapabilme olanağına kavuşabilmektedirler. B2B, öncelikle paylaşabilecek doğru bilgi ve paylaşma isteği, sonra teknolojik yatırımdır. Sanal ortamda ürün katalogları arasında arama, sipariş, faturalama, ödeme işlemleri bu kapsama sokulabilir. Ayrıca ortak araştırma-geliştirme, projelendirme, ürün tasarımı, mühendislik hizmetleri ile ürün dağıtım ve teslimat işlemleri bu kapsamın bünyesindedir.

İşletmeler arası ilişkiler yatay ilişkiler olabileceği gibi dikey ilişkileri de kapsayabilir. Bunları firma, bayi, dağıtıcı ve tedarikçi olarak sayabiliriz. Varsayın ki müşterileriniz size hiç sormadan stoklarınız hakkında bilgi alabilmek istiyor. Bu durumda sisteminizden çıkacak her rapor her zaman doğru ve açık olmalıdır. Çünkü ortada sizin şirketinizden rakamları yorumlayacak hiç kimse olmaz, müşteriniz ekranında ne görüyorsa ona inanır. Bugünkü çalışma kültürümüzde şirketimizin dışındaki herkes yabancıdır. Bir yabancının bize ait olan bilgiye bize sormadan doğrudan ulaşmasını kabul etmek kolay değildir. B2B ortamında çalışmak isteyen bir şirket, hem yazılım hem de donanım sistemini buna uygun hale getirmelidir. Şirket öncelikle kendi içinde bilginin hızlı ve doğru dolaşımını sağlamalı, bir sonraki aşamada ise bu bilginin bir kısmını müşteri, tedarikçi ve iş ortakları ile paylaşmanın yollarını geliştirmelidir. Bunun için tüm işlemlerin oldukları zaman ve yerde en az hata ile işlenebilmesi gerekir. elektronik ticarette B2B, son dönemde hareketlilik gösterse de henüz çok yaygın olarak kullanılan bir sistem değildir, ancak bu sizi yanıltmamalıdır. Çünkü B2B uygulamaları yavaş bir artış izlemiyor, artış katlanarak gerçekleşiyor. B2B çalışma ortamının çok hızlı yayılacağını tahmin etmek güç değil, çünkü süreç zincirleme reaksiyon halinde gelişiyor. Örneğin 300 tedarikçi ile çalışan ve yaptırım gücü olan bir şirket, bu alanda bir adım attığı an, arkasından 300 şirketi de sürüklüyor.

Bir süre sonra ise, B2B ortamına geçen bu tedarikçiler, çalıştıkları diğer firmaların (müşteri veya kendi tedarikçileri) kapısını çalmaya başlıyor. Bunun nedeni ise, iki farklı çalışma biçiminin uzun süre aynı şirket içinde izlenmesinin daha pahalı olmasıdır. Bu zincirleme reaksiyon bir kez başladı mı durdurmak veya direnmek mümkün değildir, çünkü gerçekten de maliyet avantajı, sürat ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlıyor; bu nedenle de bir moda veya gelip geçici bir akım değildir.

konferans

Konferans, Sempozyum, Seminer ve Çalıştay arasındaki farklar

Öne Çıkan Farklar;

 • Konferans, konusunda uzman bir kişinin konusu hakkında topluluk önünde yaptığı konuşmaya denir,
 • Seminer, birden fazla yetkilinin üzerinde araştırma yaptıkları konular hakkında bilgi vermek ve üzerinde tartışmak amacıyla yaptıkları toplantılara denir,
 • Sempozyum, daha çok bilimsel ağırlıklı, kendi alanlarında uzman kişilerin bilgilerini katılımcılara sundukları toplantıdır,
 • Çalıştay, daha çok ön hazırlık veya inceleme yapılmak için soru cevap şeklinde ilerleyen bilim insanları ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen toplantı türüdür,
 • Sempozyumlar genellikle eğitim amaçlıdır,
 • Sempozyuma çağrılan konuşmacılar, hazırladıkları sunumları katılımcılara sunarlar,
 • Seminer, genellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yaptıkları araştırmaların rapor halinde yetkili kişilere sunulması olabilir,
 • Çalıştaylar genellikle problem çözmeye odaklı toplantılardır,
 • Çalıştaylar karar alma ve plan yapma toplantılarıdır,

Detaylı açıklamalar;

[EsnekReklamOrta]

Çalıştay, bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniği. Çalıştay; daha çok yüksek düzeyli bilişsel süreçlerin kullanıldığıakademik bilgi aktarım uygulamalarında tercih edilen, uzmanlık alanlarına dönük bir uygulamadır. Çalıştay, bilim adamlarının ve uzmanların; bir konuda ön hazırlık yapmak üzere inceleme ve değerlendirme amaçlı toplantılarında kullanılan temel tekniktir. Ayrıca bu çalışma toplantılarına da çalıştay adı verilir.[2]

Çalıştaylar; önemli konularda özellikle ön çalışmalar yapmak için kullanılan en etkili yollardan biridir. Bu yöntemin temel iki artısı vardır. Bunlar

 • Çok yoğun ve etkili çalışmak,
 • Etkili analiz ve sentezler yapabilmek.

Çalıştayların üç temel özelliği vardır:

 • Katılımcılar konuya göre seçilirler ve amacın (hedefin) doğru tespiti çok önemlidir.
 • Yeniden Kurmacılık’la bağıntılı olarak; analiz, sentez önem kazanır ve problem çözme süreci takip edilir.
 • Planların uygulanmasının ardından; bir sonuç raporu hazırlanır.

Sempozyumda geçen veya sempozyumu betimleyen edebi eserler iki Sokratik Diyaloğu, Platon’un Sempozyum’unu ve Ksenefon’unSempozyum’unu, ayrıca Megaralı Theognis’in ağıtları gibi birkaç Yunan şiirini içerir. Yunan ve Etrüsk sanatında tasvir edilen sempozyumlar benzer mizansenler göstermektedir.

Roma toplumundaki karşılığı Latince convivium’dur


Konferans , ilim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla yapılan uzun konuşmalardır.

Bir hitap çeşidi olan konferans, bilgi verme esasına dayanmaktadır. Konferans, bir tezi veya görüşü, bir konuyu açıklamak için daha çok akademik yerlerde verilir. Konferans veren kimsenin derin ve geniş bilgi sahibi, orijinal ve sağlam bir görüş sahibi olması beklenir. Konferans heyecanlı konuşmalar yapmak ve dinleyicileri galeyana getirmek yerine, onların merak ve araştırma, öğrenme arzusuna seslenen bir hitaptır. Konferansı nutuktan ayırt edemeyen konuşmacılar, genellikle gülünç bir etki bırakabilirler.

cin-ve-japonya

Japonya ve Çin fark nedir

Japonya ve Çin arasındaki Öne Çıkan Farklar;

 • İki ülke de Asya kıtasında dır,
 • Çin’in başkenti Pekin dir. Japonya’nın ise Tokyo dur,
 • Japonya 660 yılında kurulmuştur, Çin Hak Cumhuriyeti ise 1949 yılında kurulmuştur,
 • Çin in nüfusu 2milyar tahmin edilmektedir, Japonya ise 150milyon tahmin edilmektedir,
 • Japonya’da GSMH 38bin dolar, Çin de  ise 7bin dolardır,
 • Japonya refah ve yaşam kalitesi bakımından Çin den daha ileride bir ülkedir,
 • Çin in büyüyen ekonomisi Japonya nın önüne geçmiştir,
 • Japonya laik ve demokratik şekilde yönetilirken, Çin komünizm ile yönetilmektedir,
 • Çin in telefon kodu +86, Japonya nın telefon kodu +81 dir

Detaylı Açıklamalar;

[EsnekReklamOrta]

ÇİN

Çin’in, ÇHC’den önce de yaklaşık 5000 yıl geriye uzanan bir ‘yazılı tarihi’ vardır. Bununla birlikte üzerinde ideografik çizimlerin bulunduğu yaklaşık 6000 yıl öncesine ait kalıntılara ulaşılmıştır.[5] Günümüz medeniyetinin temel taşlarını oluşturan kâğıt, barut,pusula ve matbaacılık gibi pek çok buluşun kökenleri Antik Çin medeniyetine dayanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, son yıllarda, yapmış olduğu atılımlarla ve politikalarla, dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri haline gelmeye başlamıştır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin bölgede ve dünyada nüfuzu, askeri alandan çok ekonomik alanda kendisini hissettirmektedir. 2020’lerde Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünyanın en zengin ekonomisi olacağı öngörülmektedir. Dünyanın alan olarak en büyük dördüncü ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti, yaklaşık 1.35 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık altıda biri Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır.

Tarihçe, Binlerce yıl süren hanedanlar yönetimi, 1912’de milliyetçilerin yönetimi ele geçirmesi ile son bulmuştur.1949’da milliyetçileri yenmeyi başaran Komünist Çinliler (ÇKP) Mao liderliğinde ülke yönetimini ele geçirmiştir. Mao, sosyalist bir devlet kurmak için çalışmaya başladı. Stalin’in ölümüyle ülkede bir süre daha özgürlükçü bir atmosfer hakim oldu. Ama zamanla eleştirilere kapalı ve birleştirmeyi öngören düzenlemeleri büyük başarısızlığa uğrayan Mao politik açıdan zor durumda kaldı. Bu başarısızlığı 1960’larda partinin Maoistler ve pragmatistler olarak ikiye ayrılmasına neden oldu. Mao bir süre arka plana çekilse de halk arasında bir kült olmaya devam etti. Fakat ülkenin kurucusu devrimi tamamlamak istiyordu ve hala özellikle ordu tarafından destekleniyordu. Bu nedenle “kültürel devrim” adıyla yeni bir dizi çalışmayla politik hayata aktif olarak geri döndü. Zamanla çevresindeki hemen herkesle arası açılsa da, 1976 yılında ölene kadar kültürel devrimine devam etti.

Yönetim, 20 Eylül 1954 tarihli bir anayasa ile sosyalizm idaresi kurulmuştur; ancak tamıtamına sosyalist bir ülke olmamışlardır. Mao döneminin ardından yapılan düzenlemelerle yabancı sermaye ithal ettiklerinden gerçek anlamda sosyalist bir ülke değillerdir. İktidara ülkenin tek siyasi partisi olan Komünist Parti hâkimdir. Ülkede yasama ve yönetim 1227 üyeli senede bir defa toplanan Milli Halk Kongresi’nin elindedir. Seçmen yaşı 18’dir. Senede bir gün toplanan “Milli Halk Kongresi”nin yürütme meclisi olan Daimi Komisyon veya Devlet Meclisi, Kongre üyeleri tarafından kendi aralarından seçilen bir başkan, 13 temsilci, bir genel sekreter ve 65 milletvekilinden teşekkül eder.

Yürütme yetkisi başbakan, 12 temsilci, 32 bakan veya bakan seviyesindeki komisyon başkanları ve genel sekreterden teşekkül eden hükûmete aittir. Yürütmenin bir kolu olan devlet başkanı kongre tarafından dört yıl için seçilir. İdari bakımdan 28 eyalete ayrılmış olup bunların 5’ini muhtar eyalet, 21’ini eyalet ve 2’sini de birer şehir olan iller teşkil eder.

EkonomiUzun yıllar kapalı bir ekonomi yapısı gösteren Çin, 1980’lerin başlarında, kollektif tarım uygulamasını durdurdu ve özel teşebbüse yeniden izin verdi. Şu anda Çin dünyanın en büyük ihracatçılarından ve rekor düzeylerde dış yatırım çekmektedir. Dünya Ticaret Örgütü’ne katılma hakkı kazanmıştır. Bu şekilde Çin dış pazarlara daha kolay erişim hakkı kazanacak, ancak dış rekabete de açık hale gelecektir. Bu durumun özel sektör yatırımlarını arttırması ve devlet hala iktidarda tekelini ve bireyler üzerindeki sıkı denetimini sürdürmektedir.

2001 yılının Aralık ayında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret Örgütü’yle 15 yıldır sürdürdüğü üyelik müzakereleri tamamlanmış ve hükümet, başta ticaret rejimi olmak üzere ekonomide çeşitli yapısal değişikliklere gideceği ve uluslararası ticaret kurallarına uyumlu hareket edeceğinin sözünü vermiştir. Hemen ertesinde yıllardır sinyalleri verilen yüksek büyüme hızı gelmiş, ticaret hacimlerinde rekorlar kırılmış, uluslararası doğrudan yatırımların en cazip çekim merkezi ÇHC olmuştur. Satın alma paritesine göre hesaplandığında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan ÇHC’nin normal şartlar altında 20 sene içerisinde bu sıralamada birinci sıraya yükselmesi öngörülmektedir.

Son 10 yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü % 10’a ulaşan kalkınma hızıyla, ‘yüzyılımızın yeni küresel gücü’ olarak anılmaya başlanmıştır.

Dış Ticaret, Ülkenin başlıca ihracat yaptığı ülkeler: ABD (%21,1), Hong Kong (%17,4), Japonya (%13,6), Güney Kore (%4,6), Almanya (%4), Hollanda (%2,7), Singapur (%2,2), Türkiye (%2,1) şeklinde sıralanmaktadır. Aynı doğrultuda ülke belli bir miktar da ithalat yapmaktadır. Ülke, Japonya (%18), Tayvan (%11,9), Güney Kore (%10,4), ABD (%8.2), Almanya (%5,9),Hong Kong (%3,9), Rusya Federasyonu (%3,9), Malezya (%2,5) gibi ülkelerden mal satın almaktadır.

Ülke dışarıya rafine edilmiş petrol ürünleri, yağlama maddeleri, kimyasal ürünler, alkollü içecekler, alkolsüz içecekler, bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, elektrikli makineler, ulaşım ekipmanları, büro malzemeleri, canlı hayvanlar, su ürünleri, pirinç, çay, konserve meyve-sebze, ham ipek, kömür, pamuk ipliği, hazır giyim eşyası, ayakkabı, spor eşyası, hafif sanayi mamulleri, demir-çelik ürünleri, oyuncaklar, elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları gibi ürünler satmaktadır. Aynı doğrultuda, ülke dışarıdan muhtelif gıda ürünleri, elektrikli makineler,motorlu taşıtlar, ham petrol, yağlama maddeleri, bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, doğal kauçuk, kereste, kâğıt hamuru, pamuk, demir cevheri, gübre, plastikürünler, çelik mamulleri, elektronik devreler ve kimyasallar satın almaktadır.


Japonya

Doğu Asya’da bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus’ta bulunan Japonya Japon Denizi’nden Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya’nın doğusuna, kuzeyde Ohotsk Denizi’nden güneyde Doğu Çin Denizi’ne ve Tayvan’a kadar uzanır. Japonca adını oluşturan kanjikarakterler “güneş” ve “köken” anlamına gelir. Bu nedenle Japonya “Doğan Güneşin Ülkesi” diye de bilinir.

Japonya coğrafî yapısı bakımından 6.852 adadan oluşan bir takımadadır.[10] Bu adaların en büyükleri olan Honshu, Hokkaido, Kyushuve Shikoku adaları ülkenin %97’sini oluşturur. Adaların çoğu dağlıktır ve bazıları yanardağlardan oluşur. Japonyanın en yüksek dağı olan Fuji Dağı bir yanardağdır. Japonya 127 milyonluk nüfusuyla dünyanın nüfus açısından onuncu en kalabalık ülkesidir. Honshu’da bulunan Tokyo Metropolü, fiili başkent Tokyo ve bulunduğu alan çevresinde bulunan valilikler ve şehirlerle birlikte 30 milyonunun üzerindeki nüfusuyla dünyanın en büyük metropoliten alanınıdır.

Arkeolojik araştırmalar Paleolitik çağın son döneminden beri insanların Japon adalarında yaşadığını gösterir. Yazılı tarihte Japonya’nın adı ilk olarak 1. yüzyıldan kalma Çin metinlerinde geçer. Japonya’nın tarihi dış dünyadan etkilendikten sonra çok uzun yıllar boyunca tecrit edilmesiyle şekillenmiştir. Günümüzdeki Japon kültürü dış etkiler ile iç gelişmelerin bir karışımından oluşmaktadır. 1947 yılında anayasanın kabulünden beri Japonya parlamenter monarşi ile yönetilmektedir. Devletin başı Japon imparatoru, hükümetin başı ise başbakandır. Seçimle işbaşına gelen bir parlamentosu vardır.

Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya göre Japonya Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünyada ikinci sıradadır.[2][11] Birleşmiş Milletler, G8 veAPEC üyesidir. Savunma bütçesi dünya beşincisidir. Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı ve en büyük dördüncü ithalatçısıdır.

EkonomiYaklaşık 4 trilyon Dolarlık milli geliriyle Japonya, dünyanın üçüncü büyük milli ekonomisidir. (Bir fikir vermesi açısından, japon ekonomisinin büyüklüğünün halen İngiltere, Almanya ve Fransa’nın toplamına eşit olduğunu söyleyebiliriz). II. Dünya Savaşında ağır bir yenilgiye uğramış olmasına rağmen, kısa bir süre içerisinde Japonya’nın hızla kalkınmasıyla dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden birisi haline dönüşmesi “japon mucizesi” olarak değerlendirilmiş ve uzun yıllar boyunca çoğu gelişmekte olan ülke için bir örnek olarak gösterilmiştir. 1980’li yılların sonuna gelindiğinde Japonya’nın ekonomik gelişmesi o denli göz kamaştırıcı hale gelmiştir ki, “japan As Number One” sloganı altında, Japonya’nın dünyanın en büyük ekonomik gücü olması planları yapılmaya başlanmıştır.

Hal böyle olmakla birlikte, 1990’lı yılların başından itibaren japon ekonomisi büyük bir durgunluk içerisine girmiş, büyüme oranları büyük ölçüde azalmış, işsizlik artmıştır. Japonya’nın içine düştüğü bu kronik durgunluktan kurtulamaması halinde mali sektörde ciddi bunalımlar yaşamasının kaçınılmaz olacağı büyük ölçüde kabul görmektedir. Ekonomik büyüklüğü ve dünya ticareti içerisindeki yeri göz önünde bulundurulduğunda, (1 Dolar 120 Yen olarak alındığında, 2002 yılında Japonya 433 milyar Dolar ihracat ve 350 milyar Dolar ithalat ile 783 milyar Dolarlık bir dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir) Japonya’nın içine düşeceği bir finansal krizin tüm dünyayı etkilemesi ise kaçınılmaz olacaktır.

Japonya’nın II. Dünya Savaşı sonrasında gösterdiği ekonomik başarının ardında yatan faktörler, daha sonra içine düştüğü ekonomik durgunluğun da belli’ başlı nedenini teşkil etmiştir. Japonya II. Dünya Savaşını takip eden dönemde, istikrarlı siyasi iktidar (Liberal Demokrat Partisi neredeyse 1990’ların ortalarına kadar sürekli olarak tek başına iktidar olmuştur), büyük şirket grupları (Keiretsu) ve güçlü bir bürokrasiden oluşan üçlü bir saç ayağı tarafından yönetilmiştir. Bu üç güç odağı arasındaki işbirliği Japonya’nın önemli ve cesur kararlar alarak güçlü bir endüstriyel yapıya kavuşmasına olanak sağlamıştır. Özellikle Keiretsular, kendi grupları içerisinde oluşturdukları dev bankalar aracılığıyla ihtiyaç duydukları finansmanı çok elverişli koşullarla elde edebilmiş ve hükümetin ve bürokrasinin de yönlendirmesi ve koruması altında hızlıbir şekilde gelişerek pek çok endüstriyel sektörlerde dünyada ön plana çıkmayı başarabilmiştir.

DinHiroşima yakınlarındaki Itsukuşima Tapınağı torii, Japonya’nın üç manzarası ve UNESCO Dünya Mirası’ndan biridir.

Örneğin düğün törenleri genelde Şinto dininin kurallarına göre de yapılır. Cenazelerde ise genelde Budist törenler uygulanır. Şinto ülkenin yerli dinidir. Ormanlarda, dağlarda, denizlerde, kısacası doğada “kami” denilen ruhların yaşadığına inanılırdı. Doğa ile uyum içinde yaşayan eski topluluklar bu ruhları sayarlardı. Bu inanç Şinto dininin temelini oluşturur. Sonraları bu ruhlara atalar ve kahramanlar da eklendi. Bazı evlerde bu ruhlara yiyeceklerin sunulduğu “tanrı rafı” bulunur. Budizm ise Şinto’dan farklı olarak 6. yüzyılda, Çin ve Koreyoluyla Hindistan’dan gelmiştir. İlk kez 16. yüzyılda Portekizli denizciler aracılığıyla gelen Hıristiyanlık ise nüfusun küçük bir kısmınca benimsenmiştir.

Kültür, Kimono da Japon kültürünün en önemli unsurudur. Kimono giyen Japonlar adeta sihirli çubukla büyülenmişcesine seremonik ve kibar davranışlar sergilerler. Kimononun da farklılıkları vardır. Evli bayanların kimonolarının kolları kısadır. Bekarların ise uzundur. 20 yaşına basan genç kızlar aile içinde seremoniyle kimono giyer ve 20 yaşını kutlar.

Japonlar seremonilerinde hep dingin bir ruha sahip olup doğayla bir yaşamaya çalışırlar. Kadō (Halk diliyle İkebana da denir) da dünyaca ünlü Japon çiçek süsleme sanatıdır.

Geleneksel Japon kültüründe kadın-erkek ayrımı yoğun olarak vardır. En basitinden Japonca’da ‘erkek dili’ ve ‘kadın dili’ vardır. Erkekler oldukça erkeksi bir dille konuşurken kadınların bu dile ait kelimeleri ünlemleri kullanması pek doğru bulunmaz. Ancak günümüzde Japon kültüründe egemen olan yabancılaşma her alana olduğu gibi dile de etki etmiştir.

Outlet AVM ve AVM arasındaki farklar

Öne Çıkan Farklar;

 • Outlet AVM lerde mağazaların Seri sonu, İkinci kalite, İhraç fazlası ve Defolu ürünlerde bulunmaktadır,
 • Normal AVM lerde bu ürünler bulunmaz,
 • Outlet avm de satılan ürünler genellikle normal avm de satılan ürünlerden daha ucuzdur,
 • Normal AVM lerde satılan ürünler genellikle daha pahalıdır,
 • Outlet avm den isterseniz defolu ürün alabilirsiniz,
 • Ticari işletmeler için AVM de bulunan mağazaların kira fiyatları normal AVM lere göre daha pahalıdır,
 • AVM lerde çalışan personel sayısı, Outlet AVM de çalışan personel sayısından daha fazladır,

Detaylı Açıklamalar;

[EsnekReklamOrta]

Türkiye’deki Outlet AVM lerin isimleri, adresleri ve Telefon numaraları aşağıdadır,

Abbate
Tel:
(0212) 628 34 74
Web: www.abbate.com.tr
Adres: Havaalanı Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:26 Atışalan Esenler – İstanbul

Abbate İzmit
Tel: (0262) 335 31 70
Web: www.abbate.com.tr
Adres: Outlet Center İzmit; Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 İzmit

Adessa / Vestino
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.outletcenter.com.tr
Adres: İzmit Outlet Center Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Adidas
Tel:
(0212) 657 08 03
Web: www.adidas.com
Adres: Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No: 55 Güneşli-İstanbul

Adidas Merter
Tel:
(0212) 482 05 73
Web: www.adidas.com
Adres: General Ali Rıza Gürcan Caddesi, Ali Nazif Gürman Mahallesi Merter – İstanbul

Adidas Zeytinburnu
Tel:
(0212) 679 26 33
Web: www.adidas.com
Adres: Prof. Muammer Aksoy Caddesi, Olivium Outlet Center, Zeytinburnu – İstanbul

Adidas Ankara
Tel: (0312) 278 10 04
Web: www.adidas.com
Adres: Ankara Factory Outlet İstanbul Devlet Yolu İnönü Mah. No.412/G Ergazi – Ankara

Afrodit Fabrika Satış Mağazası
Tel:
(0216) 337 89 12
Web: www.afrodit.com.tr
Adres: Kuşdili Cad. Karadut Sok. No:45 C/D Kadıköy – İstanbul

Asyapark Alışveriş Merkezi Outlet
Tel:
(0216) 540 02 00 (29 hat)
Web: www.asyapark.com
Adres: Bostancı Yolu No:1 Yukarı Dudullu / Ümraniye – İstanbul

Atalar
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.atalargiyim.com.tr
Adres: Outlet Center İzmit; Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 İzmit

Atasay Outlet
Tel:
(212) 873 40 13
Web: www.atasay.com
Adres: İstanbul Outlet Park Alışveriş Merkezi Giriş Kat No:19 Beylikdüzü Büyükçekmece – İstanbul

Avantaj Outlet AVM
Tel: 0282-676 44 06.
Adres: Çorlu Çerkezköy Yolu 3. kilometre, Tekirdağ

Aymerkez Inlet & Outlet
Tel:
(0212) 863 30 30 (pbx)
Web: www.aymerkez.net
Adres: E5 Karayolu üzeri No:69 Mimarsinan Büyükçekmece – İstanbul

Ayyıldız – Bayrampaşa Outlet
Tel:
(0212) 612 17 11
Web: www.ayyildiz.com.tr
Adres: Bayrampaşa Aquarium Alışveriş Merkezi Abdi İpekçi Cad. No:42/64 Bayrampaşa – İstanbul

Ayyıldız – Kağıthane Outlet
Tel:
(0212) 295 55 60
Web: www.ayyildiz.com.tr
Adres: Uğur Sok. No: 2 Kağıthane – İstanbul

Ayyıldız – Kumburgaz Outlet
Tel:
(0212) 884 39 56
Web: www.ayyildiz.com.tr
Adres: Kamiloba Mah. İstanbul Cad. No:115 Silivri – İstanbul
Kış sezonunda hizmet vermiyor

Beymen Maslak
Tel:
(0212) 286 27 24
Web: www.beymen.com.tr
Adres: Büyükdere Cad., Çarşı Mağazaları Maslak – İstanbul

Beymen Yenibosna
Tel:
(0212) 451 18 30
Web: www.beymen.com.tr
Adres: Yenibosna Köyaltı Mevkii, Değirmenbahçe Caddesi, Yenibosna – İstanbul

Beymen İzmit
Tel:
(0262) 335 34 00
Web: www.beymen.com.tr
Adres: Eski Gölcük Yolu, Bayraktar Outlet Center, B:3 Blok – İzmit

Billabong
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.billabongturkiye.com
Adres: İzmit Outlet Center Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Black Cats
Tel:
(0262) 335 31 70
Adres: İzmit Outlet Center Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Boyner Ankara
Tel:
0312-419 60 71
Adres: Atatürk Bulvarı No:74/B Kızılay-Ankara

Boyner İzmir
Tel:
0232-386 58 00.
Adres: Kipa AVM, Yeni Havaalanı Caddesi No: 40 Çiğli-İzmir

Brillant
Tel:
(0212) 689 50 00
Web: www.brillanthome.com
Adres: Sanbir Bulvarı, İkinci bölge, Atatürk cad., No:60 Kıraç Mevkii Büyükçekmece – İstanbul

Broderi Narin
Tel:
(0212) 446 37 93
Web: www.broderinarin.com
Adres: Taşocakları Caddesi No:12 İkitelli – İstanbul

Burberry
Tel:
(0212) 451 29 29
Adres: Merkez Mah. Kavak Sok. No:39 Güneşli – İstanbul

Ceylan Bebe
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.ceylanbebe.com.tr
Adres: İzmit outlet Center Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Chicco Sultanhamam
Tel:
(0212) 520 53 14
Web: www.chicco.com.tr
Adres: Çakmakçılar yokuşu, No: 101 Sultanhamam – İstanbul

Chicco Büyükçekmece
Tel:
(0212) 852 03 18
Web: www.chicco.com.tr
Adres: Beylikdüzü Migros AVM, No: 176, Büyükçekmece – İstanbul

Chicco İzmit
Tel: (0262) 335 33 14
Web: www.chicco.com.tr
Adres: Eski Gölcük Yolu, Outlet Center, B:713 İzmit

Colin`s Loft
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.colins.com.tr
Adres: Outlet Center İzmit; Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Colony Outlet ve Yaşam Merkezi
Tel:
(0212) 580 45 75 pbx
Web: www.colonyoutlet.com
Adres: E-5 Londra Asfaltı, Florya Kavşağı, BP arkası, Florya – İstanbul

Dagi
Tel:
(0212) 630 76 70 – 79
Web: www.dagi.com.tr
Adres: Evren Mah.Gülbahar Cad.No:26/A Güneşli – İstanbul

Dagi Şişli
Tel: (0212) 296 41 88
Adres: Bomanti Birahane Sok., Ünkan İş hanı, No:3 Şişli – İstanbul

Depo Outlet
Tel:
0212 635 73 32
Adres: Fevzipaşa Cad. No:32/1 Fatih-İstanbul

Deposite Outlet Center
Tel:
(0212) 671 67 30 (pbx)
Web: www.deposite.com.tr
Adres: Sinpaş İkitelli Plaza İnşaat ve Ticaret A.Ş Atatürk Bulvarı Giyim Sanatkarları sitesi O.S.B İkitelli – İstanbul

Derimod Outlet Merkezleri
Derimod Maslak
Tel:
(0212) 286 51 03
Web: www.derimod.com.tr
Adres: Büyükdere Cad. No: 59 Kat:2 Maslak – İstanbul

Derimod Maltepe
Tel:
(0216) 383 40 33
Adres: Süreyyapaşa No:25/1 Maltepe – İstanbul

Derimod Şirinevler
Tel: (0212) 552 01 49
Adres: Londra Asfaltı No:40 Şirinevler – İstanbul

Derimod Zeytinburnu
Tel: (0212) 547 16 04
Adres: Demirhane Caddesi, No: 14 Zeytinburnu – İstanbul

Derishow Nişantaşı
Tel:
(0212) 241 43 38
Web: derishow.wordpress.com
Adres: Akkavak Sokak, No: 18, Nişantaşı – İstanbul

Deri Show Kadıköy
Tel:
0216 330 04 00
Adres: Bahariye Caddesi 55/2 Başoğlu İş Merkezi Yanı, Kadıköy

Desa
Tel:
(0212) 698 98 00
Web: www.desa.com.tr
Adres: Halkalı cad. No:208 Sefaköy – İstanbul

Diesel Factory Outlet
Tel:
0216-573 02 69-71
Adres: Bostancı Kavşağı Kartal Sok. No:5.

DKNY Outlet
Tel:
(0212) 219 73 89
Adres: Atiye Sok. Ak Apt. No:7 D:1-3 Teşvikiye, Şişli – İstanbul

Doremi
Tel:
(0212) 880 02 05
Web: www.doremi.com.tr
Adres: İstanbul Cad. No:80 B.Gürpınar B.Çekmece – İstanbul

Ellesse
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.ellesse.com
Adres: Outlet Center İzmit; Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 İzmit

Esprit
Tel:
(0282) 676 44 82
Web: www.esprit.com
Adres: Çorlu Çerkez Yolu Üzeri Advantage AVM – Çorlu

Fenerium Outlet Merkezleri
Fenerium Ümraniye
Tel:
(0216) 461 19 07
Web: www.fenerium.com.tr
Adres: Alemdağ Caddesi No 336 Ümraniye – İstanbul

Fenerium İçerenköy
Tel:
(0216) 574 48 16
Adres: Kayışdağı Cad. no 139 2/4, İçerenköy – İstanbul

Fenerium Güneşli
Tel:
(0212) 651 66 58
Adres: Evren Mah. Gülbahar Cad. No:2/E Metro Grossmarket Karşısı Güneşli – İstanbul

Goya
Tel:
(0212) 247 58 99
Adres: Sıracevizler Cad. Huzur Sok. No: 27 Şişli – İstanbul

GS Store
Tel:
(0212) 347 15 72
Web: www.galatasaray.org
Adres: Akıncıbayırı sok. Büyükdere cad. No : 8 Mecidiyeköy – İstanbul

Güral Porselen
Tel:
(0274) 216 23 25
Web: www.guralporselen.com.tr
Adres: Lise Cad., BTV yanı – Kütahya

Güral Porselen Şube
Tel: (0274) 226 03 49
Adres: Çinigar Mağazası: Otogar Karşısı – Kütahya

Hangar
Tel:
(0212) 452 56 00
Adres: Merkez mah. Sanayi Cad. No:78 Yenibosna – İstanbul

Hatemoğlu
Tel:
(0212) 549 35 08
Web: www.hatemoglu.com.tr
Adres: Turgut Özal Bulvarı, No: 150 İkitelli – İstanbul

Hatemoğlu İzmit
Tel: (0262) 335 31 70
Adres: Outlet Center İzmit Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Hisar
Tel:
(0212) 596 10 03
Web: www.hisar.com.tr
Adres: Doğan Araslı Cad. No:217 Esenyurt – İstanbul

Home Store
Tel:
(0216) 330 04 00
Web: www.homestore.com.tr
Adres: Bahariye Caddesi, 55/2 Başoğlu İş Merkezi Yanı Bahariye – İstanbul

Hotiç Seri Sonu
Tel:
(0212) 295 96 31
Web: www.hotic.com.tr
Adres: Yahya Kemal Mahallesi Ayazma Caddesi Demet İşhanı Kağıthane – İstanbul

Hugo Boss Outlet Center
Tel:
0232-252 09 95.
Adres: Akçay Caddesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi No: 10 (Havaalanı Yolu) Gaziemir – İzmir.

İstanbul Outlet Park
Tel:
(0212) 872 22 00 Pbx
Web: www.istanbuloutletpark.com.tr
Adres: Cumhuriyet Mah. E-5 Karayolu, Firuze sok Büyükçekmece – İstanbul

İzmit Outlet Center
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.outletcenter.com.tr
Adres: Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Karaca Fabrika Satış Mağazası
Tel:
(0212) 482 09 44
Web: www.karaca.com.tr
Adres: Davutpaşa Kışla Caddesi, Yılanlı Ayazma Yolu No:1 Topkapı – İstanbul

Karaca Taksim Mağazası
Tel: (0212) 249 51 29
Adres: İstiklal Caddesi No:131 Taksim – İstanbul

Kelebek Mobilya
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.kelebek.com.tr
Adres: Outlet Center İzmit Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Kom Mayo Yenibosna
Tel: (0212) 503 81 00
Web: www.kom.com.tr
Adres: Köyaltı Mevkii, Kavak sokak, No: 1 Yenibosna – İstanbul

Kom Mayo Şişli
Tel: (0212) 225 08 70
Adres: Güvenç Sokak, No: 15-17/A, Bomonti Şişli – İstanbul

Lacoste
Tel:
(0212) 654 49 80
Web: www.lacoste.com
Adres: Merkez Mahallesi, Çınar Caddesi, Kavak Sokak No:39 Yenibosna – İstanbul

Laura Ashley – Mothercare – Mexx
Tel:
(0212) 635 73 32
Web: www.demsagroup.com
Adres: Fevzipaşa Cad. No:32/1 Fatih – İstanbul

LC Waikiki
Tel:
(0212) 446 40 52
Web: www.lcwaikiki.com.tr
Adres: Mahmutbey Merkez mahl., Taşocağı Cad. 2.sok No:14 Bağcılar Güneşli – İstanbul

LC Waikiki İzmit
Tel: (0262) 335 31 70
Adres: Outlet Center İzmit; Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Levi`s Çorlu
Tel:
(0282) 686 25 90
Web: www.levi.com.tr
Adres: E5 Karayolu üstü, Marmaracık Köyü mevkii – Çorlu

Levi`s Çorlu Avantaj AVM
Tel: (0282) 676 44 06
Adres: Çerkezköy yolu üzeri, Avantaj Alışveriş Merkezi – Çorlu

Levi`s İzmit
Tel: (0262) 335 34 41
Adres: Eski Gölcük Yolu, Outlet Center, Ross – İzmit

Levi`s İçerenköy
Tel: (0216) 573 02 69
Adres: Bostancı Kavşağı, Kartal Sokak, No: 5 İçerenköy – İstanbul

Levi`s Ankara
Tel: (0312) 278 30 05
Adres: Ankara-İstanbul yolunun 12. kilometresi, BP Benzinlik içi, Şaşmaz Kavşağı

Little Big Güneşli
Tel:
(0212) 656 58 52
Web: www.littlebig.com.tr
Adres: Serhatlı Giyim mağazası, Evren Mahallesi, Koçman Caddesi No:38 Güneşli – İstanbul

Little Big Zeytinburnu
Tel: (0212) 547 94 89
Adres: Olivium AVM: Prof. Muammer Aksoy Cd. No:1/1 No:8687 Zeytinburnu – İstanbul

Loop Outlet
Tel:
0 212 291 07 60
Adres: Valikonağı Caddesi, Şakayık Sok. No: 59/1, Nişantaşı

Mango Outlet Mağazaları
Mango Kadıköy

Web: www.mango.com
Adres: Bahariye Cad. No:33 Kadıköy – İstanbul

Mango Profilo
Adres:
Profilo Alışveriş Merkezi Mecidiyeköy – İstanbul

Mango Taksim
Adres:
İstiklal Caddesi Taksim – İstanbul

Mango Bursa
Adres:
Zafer Plaza AVM, Osmangazi – Bursa

Mavi Jeans Kadıköy
Tel:
(0216) 346 98 11
Web: www.tr.mavi.com
Adres: Bahariye Caddesi, Harunoğlu Pasajı, No: 7/15-16 Kadıköy İstanbul

Mavi Jeans Bakırköy
Tel: (0212) 572 24 17
Adres: İstasyon Caddesi, No: 37 Bakırköy – İstanbul

Mavi Jeans Topkapı Yeşil Plaza
Tel: (0212) 483 01 73
Adres: Yeni Londra Asfaltı, Yılanlı Ayazma Yolu, No: 15, Yeşil Plaza Topkapı – İstanbul

Mavi Jeans Topkapı
Tel: (0212) 544 60 60
Adres: Gümüşsuyu Cad., Fatih Şehitleri Sok. No: 3/A Topkapı

Mavi Jeans cevizlibağ
Tel: (0212) 481 93 36
Adres: Topkapı Ticaret Merkezi 2, No: 91, Cevizlibağ – İstanbul

Mavi Jeans Yenibosna
Tel: (0212) 503 69 66
Adres: Kuleli Mevkii, No: 44/A Yenibosna – İstanbul

Mavi Jeans Beşiktaş
Tel: (0212) 259 45 69
Adres: Ihlamurdere Caddesi, No: 69-A Beşiktaş – İstanbul

Mavi Jeans Zeytinburnu
Tel: (0212) 665 19 85
Adres: Prof. Muammer Aksoy Caddesi Olivium AVM, No: 1 Zeytinburnu – İstanbul

Mavi Jeans Bostancı
Tel: (0216) 573 18 33
Adres: E-5 Karayolu, Bostancı Sapağı, Kartal Sokak, No:2

Mavi Jeans Tekirdağ
Tel: (0282) 747 62 93
Adres: Yalıboyu Mevkii, Veliköy – Tekirdağ

Mavi Jeans Milas/Söke
Tel: (0256) 521 22 32
Adres: Söke Milas yolu, Söke Aydın Opet Benzin İstasyonu`na 5 km.

Mavi Jeans İzmit
Tel: (0262) 335 31 70
Adres: Outlet Center İzmit; Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 İzmit

Maxmara
Tel:
(0216) 358 89 84 – 358 89 85
Adres: Plaj Yolu Afife Cingi Apt. No:3 Suadiye – İstanbul

Mudo Garage
Tel:
0212 285 23 02
Web: www.mudo.com.tr
Adres: Eski Büyükdere Cad. No: 25 Maslak Ayazağa – İstanbul

Mudo Outlet Merkezleri
Mudo Collection – Garage
Tel:
(0212) 290 63 93/94
Fax: (0212) 290 63 92
Web: www.mudocollection.com.tr
Adres: Garage Mudo Outlet: Giz 2000 Plaza No: 7 Maslak – İstanbul

Mudo Collection – Mecidiyeköy
Tel:
(0212) 274 29 72/73
Adres: Mecidiyeköy Mudo Outlet: Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. No: 10 Mecidiyeköy – İstanbul

Mudo Collection – Olivium
Tel:
(0212) 415 55 61/3 hat
Adres: Olivium Mudo Outlet: Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 1/1 Zeytinburnu – İstanbul

Mudo Collection – Kadıköy
Tel: (0216) 337 28 76
Adres: Asım Gündüz Caddesi, 29/17, Kadıköy – İstanbul

Mudo Collection – İzmit
Tel: (0262) 335 35 35
Adres: Eski Gölcük Yolu, Outlet Center, B-712 İzmit

Mudo Collection – Erenköy
Tel: (0216) 359 79 05
Adres: Bağdat Caddesi, No: 320, Erenköy – İstanbul

Network Fabrika
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.network-tr.com
Adres: Outlet Center İzmit Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Nike
Tel:
(0212) 549 95 12
Web: www.niketurkey.com
Adres: İkitelli Org. San. Bölgesi Turgut Özal Cad. No:108 Küçükçekmece – İstanbul

Nike Levent
Tel: (0212) 268 69 20
Adres: Sanayi Mahallesi, Sultanselim Caddesi, No:3 4 Levent – İstanbul

Nike İkitelli
Adres: Vepa Sport Outlet, İkitelli Küçük Organize Sanayi Bölgesi, Turgut Özal Caddesi, No: 108, İkitelli – İstanbul

Nine West İçerenköy
Tel:
(0216) 525 11 01
Web: www.ninewest.com.tr
Adres: Carrefour İçerenköy – İstanbul

Nine West Zeytinburnu
Tel: (0216) 665 87 51
Adres: Prof.Dr.Muammer Aksoy Caddesi, No:1/1 Zeytinburnu – İstanbul

Olivium Outlet Center
Tel:
(0212) 547 74 53 (pbx)
Web: www.olivium.com
Adres: Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 1/1 Zeytinburnu – İstanbul

On On
Tel:
(0262) 335 31 70
Adres: Outlet Center İzmit Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) İzmit

Outletfest
Tel:
0212 639 77 00
Adres: Meriç Sok. Toyak İş Merkz. Kat: 5 No: 222
Bahçelievler – İstanbul
Web: www.outletfest.com

Park Bravo Zeytinburnu
Tel:
(0212) 665 87 50
Web: www.parkbravo.com.tr
Adres: Prof. Muammer Aksoy Caddesi Olivium Outlet Alışveriş Merkezi No: 40-41 Zeytinburnu – İstanbul

Park Bravo Beylikdüzü
Tel:
0212 852 02 66
Adres: Beylikdüzü Migros AVM, Z-43 Beylikdüzü – İstanbul

Park Bravo Fabrika Satış Mağazası
Tel:
(0212) 280 90 86
Adres: Talat Paşa Caddesi. No: 108 Gültepe – İstanbul

Polo Garage
Tel:
(0212) 415 55 40
Web: www.pologarage.com
Adres: Prof. Muammer Aksoy Caddesi, Olivium AVM Zeytinburnu

Polo Garage Bakırköy
Tel: (0212) 572 94 24
Adres: Carousel Alışveriş Merkezi, Kat:1, No:1 Bakırköy – İstanbul

Polo Garage Mecidiyeköy
Tel: (0212) 216 18 05
Adres: Profilo Alışveriş Merkezi Mecidiyeköy – İstanbul

Polo Garage İzmit
Adres: Çekirge Caddesi, No: 153 Çekirge – İzmit

Quiksilver
Tel:
(0216) 360 63 93
Adres: Sanayi Mah. Eski Büyükdere Caddesi Bilek İş Merkezi 29/3 – 4. Levent

Quiksilver İzmit
Tel: (262) 335 34 26
Adres: Eski Gölcük Yolu, Bayraktar Outlet Center, B:3 Blok – İzmit

Reebok
Tel:
(0262) 335 35 70
Web: www.reebok.com/tr/
Adres: Sefa Sirmen Bulvarı Üzeri, Outlet Centre Alışveriş Merkezi B-210 – İzmit

Ross
Tel:
(0212) 639 80 40
Adres: Yalçınlar İş Merkezi, Merkez Mahallesi, Çınar Cad., Kavak Sokak Yenibosna – İstanbul

Sarar
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.sarar.com.tr
Adres: Outlet Center İzmit; Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Selim Triko
Tel:
(0212) 241 02 13
Adres: Rumeli Caddesi, No: 83 Osmanbey – İstanbul

Serhatlı
Tel:
(0262) 335 31 70
Adres: Outlet Center İzmit Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Seven Hill
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.sevenhill.com.tr
Adres: Outlet Center İzmit; Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Shieba
Tel:
(0212) 232 74 22
Web: www.shieba.net
Adres: Vali Konağı Cad. No:35 Şafak Apt. Nişantaşı – İstanbul

Shoe&Me
Tel:
(0216) 448 01 26-27
Web: www.shoeandme.com.tr
Adres: Carrefour Kat 1 No:23 İçerenköy – İstanbul

Smart
Tel:
(0262) 335 31 70
Adres: Outlet Center İzmit – Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Sporting Outlet
Tel:
(0216) 499 01 99
Web: www.sporting.com.tr
Adres: Dudullu Tavukçuyolu Cad. No:227
34775 Dudullu – Istanbul

Şişli Optik
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.sislioptik.com
Adres: Outlet Center İzmit Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Taç Linens
Tel:
(0288) 436 22 90
Web: www.tac.com.tr
Adres: Büyükkarıştıran Kasabası, Teyyare Meydanı Mevkii Lüleburgaz – Kırklareli

Tekzen Yapı Market
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.tekzen.com.tr
Adres: Outlet Center İzmit Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Ten İç Giyim Florya
Tel:
(0212) 425 34 81
Web: www.ten.com.tr
Adres: Colony Outlet Center: E5 Londra Asfaltı, Florya Kavşağı K:2 No: 40 Florya – İstanbul

Ten İç Giyim Yenibosna
Tel: (0212) 552 95 75
Adres: 29 Ekim Cad. No:16, Yenibosna – İstanbul

Tepe Home
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.tepehome.com.tr
Adres: Outlet Center İzmit Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Tiffany
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.tiffany.com.tr
Adres: Outlet Center İzmit Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Tommy Hilfiger Zeytinburnu
Tel:
(0212) 664 30 65
Web: www.tommyhilfiger.com.tr
Adres: Olivium Outlet: Prof. Muammer Aksoy Cad. Kat:1 Zeytinburnu – İstanbul

Tommy Hilfiger Yenibosna
Tel: (0212) 454 91 89
Adres: Yenibosna Outlet: Merkez Mah. Kavak Sk. No: 22 Yenibosna – İstanbul

Tommy Hilfiger Levent
Tel: (0212) 283 50 93
Adres: Levent Outlet: Büyükdere Cad. Konaklar Mah. A1 Blok Zemin Kat Yeni Levent – İstanbul

Tommy Hilfiger İzmit
Tel: (0262) 335 31 70
Adres: Outlet Center İzmit; Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Tween Okmeydanı
Tel:
(0212) 222 30 65
Web: www.tween.com.tr
Adres: Gürsel Mahallesi, Yalım sok. No:25 Okmeydanı – İstanbul

Tween Zeytinburnu
Adres: Olivium Alışveriş Merkezi, Zeytinburnu – İstanbul

Tween İzmir
Tel: (0232) 374 13 72
Adres: Fevzi Çakmak Cad. NO:24-A Bornova – İzmir

Tween Çorlu
Tel: (0282) 676 46 74
Adres: Avantaj Factory Outlet Çorlu – Tekirdağ

Vakko Eminönü
Tel: (0212) 522 89 41
Web: www.vakko.com.tr
Adres: Sultanhamam Cad. No: 24 Eminönü – İstanbul

Vakko İzmit
Tel: (0262) 335 35 61
Adres: Eski Gölcük Yolu, Outlet Center, B-101 – İzmit

Vakko İzmir
Tel: (0232) 422 13 43
Adres: Plevne Bulvarı, Alsancak – İzmir

Vakko Ankara
Tel: (0312) 425 22 85
Adres: Atatürk Bulvarı, No: 113 Bakanlıklar – Ankara

Vetrina
Tel:
(0216) 385 80 66
Adres: Bağdat Cad. No: 381 / 17 İstanbul

Welkar Talker
Tel:
(0262) 335 31 70
Adres: Outlet Center İzmit – Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Yataş
Tel:
(0216) 309 54 10
Web: www.yatas.com.tr
Adres: Cumhuriyet Mah. Kartal cad. No:31 Yakacık – İstanbul

Yeşil Kundura
Tel:
(0262) 335 31 70
Web: www.yesil.com.tr
Adres: Outlet Center İzmit; Sefa Sirmen Bulvarı (Eski Gölcük Yolu) 41040 – İzmit

Zeyland
Tel:
(0212) 550 45 96
Web: www.zeyland.com.tr
Adres: Koçman Cad., 28 Güneşli – İstanbul

 

AVM lerin Listesi

İstanbul

212 İstanbul Power Outlet
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:5 34217 Bağcılar – İstanbul
Tel: 0212 444 4 212
www.212istanbul.com
Addres İstanbul
Halide Edip Adıvar Bulvarı Şişli – İstanbul
Tel: 0212 320 62 62
www.addresistanbul.com
Airport Outlet AVM
Londra Asfaltı Kuleli Mevkii E-5 Karayolu üzeri Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 465 85 75
www.airportavm.com.tr
Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Sanayi Mah. 1655. Sk. No: 6 Esenyurt Bahçeşehir – İstanbul
Tel: 0212 397 70 70
www.akbati.com
Akmerkez Alışveriş Merkezi
Nispetiye Cad. Etiler – İstanbul
Tel: 0212 282 01 70
www.akmerkez.com.tr
Akvaryum AVM
Abdi İpekçi Cad. No: 4 Bayrampaşa – İstanbul
Tel: 0212 544 97 79 / 0212 544 63 29 / 0212 544 07 92
www.akvaryumavm.com.tr

Aqua Florya AVM
Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Cad. No: 93 Florya – İstanbul
Tel: 0212 574 59 00
www.aquaflorya.com

Arissa AVM
Ortaköy Sanayi Sitesi Kiptaş Konutları Arkası Ortaköy – Selimpaşa Silivri – İstanbul
Tel: 0212 734 34 34
www.argrup.com
ArmoniPark Outlet Center AVM
Tevfik Bey Mah. Halkalı Cad. No: 132 Küçükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 425 91 00
http://armonipark.com
Astoria AVM
Büyükdere Caddesi Astoria Kuleleri No: 127 Esentepe – İstanbul
Tel: 0212 215 22 22
www.astoria.com.tr
Ataköy Plus Alışveriş Merkezi
Ataköy Konakları Adnan Kahveci Bulvarı 6.Kısım Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 661 75 15
www.atakoyplus.com
Atirus Alışveriş Merkezi
Fatih Mah. Londra Asf. No: 40 Büyükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 883 69 14 – 883 78 00
www.atirus.com
Atrium Alışveriş Merkezi 
9-10 Mahalle Ataköy – İstanbul
Tel: 0212 560 36 65
www.atrium.com.tr
Autopia Otomobil Alışveriş Merkezi
Kıraç Namık Kemal Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No: 134513 Esenyurt – İstanbul
Tel: 0212 853 33 13
www.autopia.com.tr
Aymerkez Alışveriş Merkezi
Muratçeşme Mahallesi Mimar Sinan Eski Londra Asfaltı No: 92/1 (E-5 üzeri) Büyükçekmece – İstanbul
Mobil: 0549 480 11 90
Tel: 0212 863 30 30
Merkez Mah. Salihpaşa Cad. No: 25 (Bank Asya karşısı) Gaziosmanpaşa – İstanbul
Mobil: 0549 480 12 75
Tel: 0212 545 91 91
www.aymerkez.net
Bauhaus AVM
Osmaniye Mah. Ekrem Kurt Blv. Marmara Forum AVM. B Blok Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 414 95 00
Haramidere Mah. 7. Cadde No: 2 Tatilya Yanı Beylikdüzü Avcılar – İstanbul
Tel: 0212 852 47 75
Altıntepsi Mah.İstanbul Büyük Otogar Karşısı Bayrampaşa – İstanbul
Tel: 0212 640 71 41
www.bauhaus.com.tr
Beyaz City AVM
Barış Mah. Adakent Cad. No: 2 Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 871 29 29 – 872 66 66
www.beyazcity.com
Beylicium Alışveriş ve Yaşam Merkezi
E5 Karayolu Üzeri Beylikdüzü Cad. No: 9 Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 872 39 72
www.beyliciumavm.com
Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi
E – 5 Karayolu Üzeri Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 852 00 01
www.beylikduzumigrosavm.com
Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Fişekhane Cad. Ataköy 1. kısım Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 661 67 05
www.capacity.com.tr
Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Halit Ziya Uşaklıgil Cad. No: 1 Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 570 84 34
www.carousel.com.tr
CarrefourSA AVM
Pelikanmall AVM Üniversite Mah. Telvi Sok. No: 25 Avcılar – İstanbul
Tel: 0212 450 31 94 / 596 03 69
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No: 5 Bağcılar – İstanbul
Tel: 0212 602 37 37
Adnan Kahveci Bulvarı No: 227 E-5 Yolu Yanı Bahçelievler – İstanbul
Tel: 0212 441 21 42
Beylikdüzü Londra Asfaltı Mevkii Yakupluköyü Büyükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 852 06 06
Eski Kavel Kablo Fab. İstinye Mah. Çayır Cad. No: 1 Sarıyer – İstanbul
Tel: 0212 277 00 10
Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Marmara Forum AVM Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 543 21 60 – 409 03 00
www.carrefour.com.tr
Cevahir AVM
Büyükdere Cad. No: 22 34400 Şişli – İstanbul
Tel: 0212 368 69 00
www.istanbulcevahir.com
City’s Nişantaşı AVM
Teşvikiye Cad. No: 162 Nişantaşı – İstanbul
Tel: 0212 373 33 33
www.citysnisantasi.com
Colony Outlet Alışveriş Merkezi
E-5 Londra Asfaltı Florya Kavşağı BP Arkası Florya – İstanbul
Tel: 0212 580 45 75
www.colonyoutlet.com
Demirören İstiklal AVM
İstiklal Cad. Beyoğlu – İstanbul
Tel: 0212 249 99 99
www.demirorenistiklal.com
Deposite Outlet Merkezi
Atatürk Bulvarı İkitelli Cad. OSB İkitelli – İstanbul
Tel: 0212 671 67 30
www.deposite.com.tr
Espri Outlet Center
Nene Hatun Mah. Davut Paşa Cad. No: 6 Esenler – İstanbul
Tel: 0212 647 77 01
www.esprioutletcenter.com
FoxCity Outlet AVM
İstanbul Cad. Özal Bulvarı 2 Beykent Büyükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 873 73 36
www.foxcity.com.tr
Forum İstanbul AVM
Kocatepe Mah. Paşa Cad. Bayrampaşa – İstanbul
Tel: 0212 443 13 50
www.forumistanbul.com.tr
FlyInn Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Harman Sok No=48 34153 Florya – İstanbul
Tel: 0212 573 75 75
www.flyinn.com.tr
Galleria Alışveriş Merkezi
Sahilyolu Ataköy – İstanbul
Tel: 0212 559 95 60
www.galleria.com.tr
Green Park AVM
Tel:
0212 238 91 11
Gsm: 0533 389 37 89
http://greenparkavm.com
HayatPark Outlet
Güneşli Merkez Mah. Evren Cad. No: 111 Güneşli – İstanbul
Tel: 0212 656 22 11
www.hayatpark.com.tr
Historia Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Adnan Menderes Bulvar No: 2 Fatih – İstanbul
Tel: 0212 532 02 02
http://historia.com.tr
IKEA AVM
Forum İstanbul Kocatepe Mah. Paşa Cad. No: 1 Bayrampaşa – İstanbul
Tel: 444 IKEA / 444 4 532
www.ikea.com.tr
İstanbul OutletPark Alışveriş Merkezi
Cumhuriyet Mah. Firuze Sok. E-5 Karayolu Üzeri  Büyükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 872 22 00 – 0212 872 22 00
www.istanbuloutletpark.com.tr
İstinye Park Alışveriş Merkezi
İstinye Bayırı Cad. No: 73 Sarıyer – İstanbul
Tel: 0212 345 55 55
www.istinyepark.com
Kadir Has Alışveriş Merkezi
Mehmetçik Sok. No:1 Bahçelievler – İstanbul
Tel: 0212 442 81 16/17/18
www.cocukdunyamiz.com
Kale Outlet Center Alışveriş Merkezi
Güven Mah. Eski Londra Asfaltı No: 89 Mehmet Akif Kavşağı Güngören – İstanbul
Tel: 0212 502 11 55 (pbx)
http://kalecenter.com.tr
Kanyon Alışveriş Merkezi
Büyükdere Cad. No: 185 Levent – İstanbul
Tel: 0212 317 53 73
www.kanyon.com.tr
KemerMall Alışveriş Merkezi
İstanbul Caddesi Selanik Bulvarı Kemerburgaz – İstanbul
Tel: 0212 360 37 83 / 0212 360 37 84
www.kemermall.com.tr
Koçtaş Alışveriş Merkezi
Akbatı AVM Atatürk Bulvarı Esenkent Mevki 1655 Sokak Bahçeşehir – İstanbul
Tel: 0212 622 00 00
Barış Mah. E5 Yan Yol, Sakarya Cad. No: 1 (5M Migros Yanı) Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 867 21 00
Otakçılar Cad. No: 78 Eyüp / İstanbul
Tel: 0212 467 04 00
İstanbul Cevahir AVM Büyükdere Cad. No: 22 Şişli / İstanbul
Tel: 0212 315 96 00
Fevzi Çakmak Mah. Yıldırım Beyazıd Cad. No: 1 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0212 454 69 00
www.koctas.com.tr
Kule Çarşı Alışveriş Merkezi
İş Kuleleri 2/9 4. Levent – İstanbul
Tel: 0212 325 23 50
M1 Meydan Merter Alışveriş Merkezi
Bahçelievler Mah. Eski Londra Asfaltı No: 5 Bahçelievler –  İstanbul
Tel: 0212 444 06 90
www.meydanmerter.com.tr

Mall of İstanbul Alışveriş, Yaşam ve Eğlence Merkezi
Süleyman Demirel Bulvarı Mahmutbey Başakşehir – İstanbul
Tel: 0212 801 10 00
www.mallofistanbul.com.tr

Markacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi
E-5 üzeri Büyükşehir mah. Beylikdüzü Cad. No: 5 Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 872 11 77 – 78
www.markacityavm.com
Marmara Forum Alışveriş Merkezi
Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 414 94 94
www.forummarmaraavm.com
Maxi Center AVM
E5 Karayolu üzeri Karaali Çeşme Mevkii Silivri – İstanbul
Tel: 0212 736 00 36
Fct: 0532 755 00 36
www.maxi.com.tr
Mayadrom Akatlar Alışveriş Merkezi
Yıldırım Göker Cad. Akatlar – Etiler – İstanbul
Tel: 0212 352 31 22
www.mayadrom.com.tr
Merkez Kayaşehir AVM
Merkez Kayaşehir Trade Center Kayaşehir Kent Meydanı No: 20 3. Bölge Başakşehir – İstanbul
Tel: 0212 444 67 59
www.merkezkayasehir.com
Mesa Studio Plaza AVM
Göktürk Beldesi – İstanbul
Tel: 0212 322 05 68
www.tgg.com.tr
Metro AVM
Güneşli Kavşağı Koçman Cad. Güneşli – İstanbul
Tel: 0212 478 70 00
Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 28 Bahçelievler
Tel: 0212 484 02 00
Gürpınar Hadımköy Yolu Çakmaklı Yol Girişi Büyükçekmece
Tel: 0212 866 72 00
Merkez M. Cendere Yolu Ayazma Cad. No: 51 Kağıthane
Tel: 0212 312 05 00
www.metro-tr.com
MetroCity Alışveriş Merkezi
Büyükdere Cad. 1. Levent 34330 – İstanbul
Tel: 0212 344 06 60
www.metrocity.com.tr
MetroPort Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Eski Londra Asfaltı Kültür Sok. No: 1 Bahçelievler – İstanbul
Tel: 0 212 484 01 00
www.metroportavm.com.tr
Olimpa Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Başakşehir Mah. Erdem Beyazıt Cad. No: 5 Başakşehir – İstanbul
Tel: 0212 488 78 78
http://olimpaavm.com
Olivium Outlet Center AVM
Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad. No: 1/1 Zeytinburnu – İstanbul
Tel: 0212 547 74 53 (Pbx)
www.olivium.com
Paradise AVM
Yavuz Sultan Selim Bulvarı No: 26 Gürpınar Büyükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 855 19 44
www.paradiseavm.net
Pelican Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Üniversite Mah. Selvi Sok. No: 25 E5 üzeri Avcılar – İstanbul
Tel: 0212 509 98 00
www.pelicanmall.com.tr
Perlavista AVM
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alemdağ Cad. Beykent Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 871 38 05
www.perlavistaavm.com
Profilo Alışveriş Merkezi
Cemal Sahir Cad. No: 33 Mecidiyeköy – İstanbul
Tel: 0212 216 44 00
www.pam.com.tr
Sapphire Çarşı Alışveriş Merkezi
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1 Kağıthane – İstanbul
Tel: 0212 268 80 80 (pbx)
www.istanbulsapphire.com
Starcity Alışveriş Merkezi
Köyaltı Mevkii Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. (Altınyıldız Fabrikası Karşısı) Kavak Sk. No: 2 Yenibosna – İstanbul
Tel: 0212 603 40 40
www.starcity.com.tr
Tekmerkez Alışveriş Merkezi
Maltepe Cad. No: 4 Topkapı – İstanbul
Tel: 0212 567 08 00
www.tekmerkez.com.tr
Torium Alışveriş Merkezi
Saadet Dere Mah. E5 üzeri Haramidere – İstanbul
Tel: 0212 699 90 50
www.torium.com.tr
Town Center AVM
İncirli Cad. No: 11 Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 466 07 70
www.towncenter.com.tr
Uptown Etiler Alışveriş Merkezi
Mayadrom Sports Center Beşiktaş Etiler – Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0212 352 31 70
Veneris AVM
Güzelyurt Mah. 38. Sk. No: 1/5 Esenyurt – İstanbul
Tel: 0212 853 57 71
www.veneris.com.tr
Verdemolino AVM
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Rumeli Cad. No: 432-5 Bahçeşehir – İstanbul
Tel: 0212 607 31 25 – 607 17 38
www.verdemolino.com.tr
Wedding World Evlilik ve Altın AVM
Yenibosna Merkez Mh.  29 Ekim Cad. No: 29 Yenibosna – İstanbul
Tel: 444 1 430
www.weddingworld.com.tr
White Hill AVM
Karadolap Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Eyüp – İstanbul
Tel: 0212 427 37 54
www.whitehill.com.tr
212 İstanbul Power Outlet
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:5 34217 Bağcılar – İstanbul
Tel: 0212 444 4 212
www.212istanbul.com
Addres İstanbul
Halide Edip Adıvar Bulvarı Şişli – İstanbul
Tel: 0212 320 62 62
www.addresistanbul.com
Airport Outlet AVM
Londra Asfaltı Kuleli Mevkii E-5 Karayolu üzeri Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 465 85 75
www.airportavm.com.tr
Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Sanayi Mah. 1655. Sk. No: 6 Esenyurt Bahçeşehir – İstanbul
Tel: 0212 397 70 70
www.akbati.com
Akmerkez Alışveriş Merkezi
Nispetiye Cad. Etiler – İstanbul
Tel: 0212 282 01 70
www.akmerkez.com.tr
Akvaryum AVM
Abdi İpekçi Cad. No: 4 Bayrampaşa – İstanbul
Tel: 0212 544 97 79 / 0212 544 63 29 / 0212 544 07 92
www.akvaryumavm.com.tr

Aqua Florya AVM
Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Cad. No: 93 Florya – İstanbul
Tel: 0212 574 59 00
www.aquaflorya.com

Arissa AVM
Ortaköy Sanayi Sitesi Kiptaş Konutları Arkası Ortaköy – Selimpaşa Silivri – İstanbul
Tel: 0212 734 34 34
www.argrup.com
ArmoniPark Outlet Center AVM
Tevfik Bey Mah. Halkalı Cad. No: 132 Küçükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 425 91 00
http://armonipark.com
Astoria AVM
Büyükdere Caddesi Astoria Kuleleri No: 127 Esentepe – İstanbul
Tel: 0212 215 22 22
www.astoria.com.tr
Ataköy Plus Alışveriş Merkezi
Ataköy Konakları Adnan Kahveci Bulvarı 6.Kısım Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 661 75 15
www.atakoyplus.com
Atirus Alışveriş Merkezi
Fatih Mah. Londra Asf. No: 40 Büyükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 883 69 14 – 883 78 00
www.atirus.com
Atrium Alışveriş Merkezi 
9-10 Mahalle Ataköy – İstanbul
Tel: 0212 560 36 65
www.atrium.com.tr
Autopia Otomobil Alışveriş Merkezi
Kıraç Namık Kemal Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No: 134513 Esenyurt – İstanbul
Tel: 0212 853 33 13
www.autopia.com.tr
Aymerkez Alışveriş Merkezi
Muratçeşme Mahallesi Mimar Sinan Eski Londra Asfaltı No: 92/1 (E-5 üzeri) Büyükçekmece – İstanbul
Mobil: 0549 480 11 90
Tel: 0212 863 30 30
Merkez Mah. Salihpaşa Cad. No: 25 (Bank Asya karşısı) Gaziosmanpaşa – İstanbul
Mobil: 0549 480 12 75
Tel: 0212 545 91 91
www.aymerkez.net
Bauhaus AVM
Osmaniye Mah. Ekrem Kurt Blv. Marmara Forum AVM. B Blok Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 414 95 00
Haramidere Mah. 7. Cadde No: 2 Tatilya Yanı Beylikdüzü Avcılar – İstanbul
Tel: 0212 852 47 75
Altıntepsi Mah.İstanbul Büyük Otogar Karşısı Bayrampaşa – İstanbul
Tel: 0212 640 71 41
www.bauhaus.com.tr
Beyaz City AVM
Barış Mah. Adakent Cad. No: 2 Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 871 29 29 – 872 66 66
www.beyazcity.com
Beylicium Alışveriş ve Yaşam Merkezi
E5 Karayolu Üzeri Beylikdüzü Cad. No: 9 Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 872 39 72
www.beyliciumavm.com
Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi
E – 5 Karayolu Üzeri Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 852 00 01
www.beylikduzumigrosavm.com
Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Fişekhane Cad. Ataköy 1. kısım Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 661 67 05
www.capacity.com.tr
Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Halit Ziya Uşaklıgil Cad. No: 1 Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 570 84 34
www.carousel.com.tr
CarrefourSA AVM
Pelikanmall AVM Üniversite Mah. Telvi Sok. No: 25 Avcılar – İstanbul
Tel: 0212 450 31 94 / 596 03 69
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No: 5 Bağcılar – İstanbul
Tel: 0212 602 37 37
Adnan Kahveci Bulvarı No: 227 E-5 Yolu Yanı Bahçelievler – İstanbul
Tel: 0212 441 21 42
Beylikdüzü Londra Asfaltı Mevkii Yakupluköyü Büyükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 852 06 06
Eski Kavel Kablo Fab. İstinye Mah. Çayır Cad. No: 1 Sarıyer – İstanbul
Tel: 0212 277 00 10
Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Marmara Forum AVM Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 543 21 60 – 409 03 00
www.carrefour.com.tr
Cevahir AVM
Büyükdere Cad. No: 22 34400 Şişli – İstanbul
Tel: 0212 368 69 00
www.istanbulcevahir.com
City’s Nişantaşı AVM
Teşvikiye Cad. No: 162 Nişantaşı – İstanbul
Tel: 0212 373 33 33
www.citysnisantasi.com
Colony Outlet Alışveriş Merkezi
E-5 Londra Asfaltı Florya Kavşağı BP Arkası Florya – İstanbul
Tel: 0212 580 45 75
www.colonyoutlet.com
Demirören İstiklal AVM
İstiklal Cad. Beyoğlu – İstanbul
Tel: 0212 249 99 99
www.demirorenistiklal.com
Deposite Outlet Merkezi
Atatürk Bulvarı İkitelli Cad. OSB İkitelli – İstanbul
Tel: 0212 671 67 30
www.deposite.com.tr
Espri Outlet Center
Nene Hatun Mah. Davut Paşa Cad. No: 6 Esenler – İstanbul
Tel: 0212 647 77 01
www.esprioutletcenter.com
FoxCity Outlet AVM
İstanbul Cad. Özal Bulvarı 2 Beykent Büyükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 873 73 36
www.foxcity.com.tr
Forum İstanbul AVM
Kocatepe Mah. Paşa Cad. Bayrampaşa – İstanbul
Tel: 0212 443 13 50
www.forumistanbul.com.tr
FlyInn Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Harman Sok No=48 34153 Florya – İstanbul
Tel: 0212 573 75 75
www.flyinn.com.tr
Galleria Alışveriş Merkezi
Sahilyolu Ataköy – İstanbul
Tel: 0212 559 95 60
www.galleria.com.tr
Green Park AVM
Tel:
0212 238 91 11
Gsm: 0533 389 37 89
http://greenparkavm.com
HayatPark Outlet
Güneşli Merkez Mah. Evren Cad. No: 111 Güneşli – İstanbul
Tel: 0212 656 22 11
www.hayatpark.com.tr
Historia Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Adnan Menderes Bulvar No: 2 Fatih – İstanbul
Tel: 0212 532 02 02
http://historia.com.tr
IKEA AVM
Forum İstanbul Kocatepe Mah. Paşa Cad. No: 1 Bayrampaşa – İstanbul
Tel: 444 IKEA / 444 4 532
www.ikea.com.tr
İstanbul OutletPark Alışveriş Merkezi
Cumhuriyet Mah. Firuze Sok. E-5 Karayolu Üzeri  Büyükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 872 22 00 – 0212 872 22 00
www.istanbuloutletpark.com.tr
İstinye Park Alışveriş Merkezi
İstinye Bayırı Cad. No: 73 Sarıyer – İstanbul
Tel: 0212 345 55 55
www.istinyepark.com
Kadir Has Alışveriş Merkezi
Mehmetçik Sok. No:1 Bahçelievler – İstanbul
Tel: 0212 442 81 16/17/18
www.cocukdunyamiz.com
Kale Outlet Center Alışveriş Merkezi
Güven Mah. Eski Londra Asfaltı No: 89 Mehmet Akif Kavşağı Güngören – İstanbul
Tel: 0212 502 11 55 (pbx)
http://kalecenter.com.tr
Kanyon Alışveriş Merkezi
Büyükdere Cad. No: 185 Levent – İstanbul
Tel: 0212 317 53 73
www.kanyon.com.tr
KemerMall Alışveriş Merkezi
İstanbul Caddesi Selanik Bulvarı Kemerburgaz – İstanbul
Tel: 0212 360 37 83 / 0212 360 37 84
www.kemermall.com.tr
Koçtaş Alışveriş Merkezi
Akbatı AVM Atatürk Bulvarı Esenkent Mevki 1655 Sokak Bahçeşehir – İstanbul
Tel: 0212 622 00 00
Barış Mah. E5 Yan Yol, Sakarya Cad. No: 1 (5M Migros Yanı) Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 867 21 00
Otakçılar Cad. No: 78 Eyüp / İstanbul
Tel: 0212 467 04 00
İstanbul Cevahir AVM Büyükdere Cad. No: 22 Şişli / İstanbul
Tel: 0212 315 96 00
Fevzi Çakmak Mah. Yıldırım Beyazıd Cad. No: 1 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0212 454 69 00
www.koctas.com.tr
Kule Çarşı Alışveriş Merkezi
İş Kuleleri 2/9 4. Levent – İstanbul
Tel: 0212 325 23 50
M1 Meydan Merter Alışveriş Merkezi
Bahçelievler Mah. Eski Londra Asfaltı No: 5 Bahçelievler –  İstanbul
Tel: 0212 444 06 90
www.meydanmerter.com.tr

Mall of İstanbul Alışveriş, Yaşam ve Eğlence Merkezi
Süleyman Demirel Bulvarı Mahmutbey Başakşehir – İstanbul
Tel: 0212 801 10 00
www.mallofistanbul.com.tr

Markacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi
E-5 üzeri Büyükşehir mah. Beylikdüzü Cad. No: 5 Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 872 11 77 – 78
www.markacityavm.com
Marmara Forum Alışveriş Merkezi
Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 414 94 94
www.forummarmaraavm.com
Maxi Center AVM
E5 Karayolu üzeri Karaali Çeşme Mevkii Silivri – İstanbul
Tel: 0212 736 00 36
Fct: 0532 755 00 36
www.maxi.com.tr
Mayadrom Akatlar Alışveriş Merkezi
Yıldırım Göker Cad. Akatlar – Etiler – İstanbul
Tel: 0212 352 31 22
www.mayadrom.com.tr
Merkez Kayaşehir AVM
Merkez Kayaşehir Trade Center Kayaşehir Kent Meydanı No: 20 3. Bölge Başakşehir – İstanbul
Tel: 0212 444 67 59
www.merkezkayasehir.com
Mesa Studio Plaza AVM
Göktürk Beldesi – İstanbul
Tel: 0212 322 05 68
www.tgg.com.tr
Metro AVM
Güneşli Kavşağı Koçman Cad. Güneşli – İstanbul
Tel: 0212 478 70 00
Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 28 Bahçelievler
Tel: 0212 484 02 00
Gürpınar Hadımköy Yolu Çakmaklı Yol Girişi Büyükçekmece
Tel: 0212 866 72 00
Merkez M. Cendere Yolu Ayazma Cad. No: 51 Kağıthane
Tel: 0212 312 05 00
www.metro-tr.com
MetroCity Alışveriş Merkezi
Büyükdere Cad. 1. Levent 34330 – İstanbul
Tel: 0212 344 06 60
www.metrocity.com.tr
MetroPort Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Eski Londra Asfaltı Kültür Sok. No: 1 Bahçelievler – İstanbul
Tel: 0 212 484 01 00
www.metroportavm.com.tr
Olimpa Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Başakşehir Mah. Erdem Beyazıt Cad. No: 5 Başakşehir – İstanbul
Tel: 0212 488 78 78
http://olimpaavm.com
Olivium Outlet Center AVM
Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad. No: 1/1 Zeytinburnu – İstanbul
Tel: 0212 547 74 53 (Pbx)
www.olivium.com
Paradise AVM
Yavuz Sultan Selim Bulvarı No: 26 Gürpınar Büyükçekmece – İstanbul
Tel: 0212 855 19 44
www.paradiseavm.net
Pelican Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Üniversite Mah. Selvi Sok. No: 25 E5 üzeri Avcılar – İstanbul
Tel: 0212 509 98 00
www.pelicanmall.com.tr
Perlavista AVM
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alemdağ Cad. Beykent Beylikdüzü – İstanbul
Tel: 0212 871 38 05
www.perlavistaavm.com
Profilo Alışveriş Merkezi
Cemal Sahir Cad. No: 33 Mecidiyeköy – İstanbul
Tel: 0212 216 44 00
www.pam.com.tr
Sapphire Çarşı Alışveriş Merkezi
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1 Kağıthane – İstanbul
Tel: 0212 268 80 80 (pbx)
www.istanbulsapphire.com
Starcity Alışveriş Merkezi
Köyaltı Mevkii Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. (Altınyıldız Fabrikası Karşısı) Kavak Sk. No: 2 Yenibosna – İstanbul
Tel: 0212 603 40 40
www.starcity.com.tr
Tekmerkez Alışveriş Merkezi
Maltepe Cad. No: 4 Topkapı – İstanbul
Tel: 0212 567 08 00
www.tekmerkez.com.tr
Torium Alışveriş Merkezi
Saadet Dere Mah. E5 üzeri Haramidere – İstanbul
Tel: 0212 699 90 50
www.torium.com.tr
Town Center AVM
İncirli Cad. No: 11 Bakırköy – İstanbul
Tel: 0212 466 07 70
www.towncenter.com.tr
Uptown Etiler Alışveriş Merkezi
Mayadrom Sports Center Beşiktaş Etiler – Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0212 352 31 70
Veneris AVM
Güzelyurt Mah. 38. Sk. No: 1/5 Esenyurt – İstanbul
Tel: 0212 853 57 71
www.veneris.com.tr
Verdemolino AVM
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Rumeli Cad. No: 432-5 Bahçeşehir – İstanbul
Tel: 0212 607 31 25 – 607 17 38
www.verdemolino.com.tr
Wedding World Evlilik ve Altın AVM
Yenibosna Merkez Mh.  29 Ekim Cad. No: 29 Yenibosna – İstanbul
Tel: 444 1 430
www.weddingworld.com.tr
White Hill AVM
Karadolap Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Eyüp – İstanbul
Tel: 0212 427 37 54
www.whitehill.com.tr

 

ANKARA

365 Alışveriş Merkezi
Birlik Mah. 428.Cad. No: 41 Yıldız – Çankaya – Ankara
Tel: 0312 444 1 365
www.365.com.tr
Acity Outlet AVM
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 244 İstanbul Yolu 5. Km Ankara
Tel: 0312 397 02 00
www.acity.com.tr
Anatolium Ankara AVM
Akşemsettin Mah. Doğukent Cad. 215/B3
Tel: 0312 392 90 34
www.anatolium-ankara.com
ANKAmall Alışveriş Merkezi
Akköprü Ankara
Tel: 0312 541 12 12
www.ankamall.com.tr
Ankuva Alışveriş Merkezi
Bilkent-Plaza 06530 Bilkent.
Tel: 0312 266 02 10
Antares Alışveriş ve Yaşam Yıldızı
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Ayvalı – Etlik – Ankara
Tel: 0312 321 0600
www.antaresavm.com.tr
Arcadium Alışveriş Merkezi
Koru Mah. 8. Cadde No: 192 Çayyolu/Ankara
Tel: 0312 241 15 00
www.arcadium.com.tr
Armada Alışveriş ve İş Merkezi
Eskişehir Yolu No: 6 Söğütözü – Ankara
Tel: 0312 219 13 19
www.armadasite.com
Atakule AVM
Çankaya Cad. No: 1 Çankaya – Ankara
Tel: 0312 440 77 01
www.atakule.com
Bauhaus AVM
Eskişehir Yolu 7. km Söğütözü – Ankara
Tel: 0312 295 68 00
www.bauhaus.com.tr
Bilkent Center Alışveriş Merkezi
Bilkent Center İşletme Müdürlüğü 06533 Ankara
Tel: 0312 266 05 16(pbx)
www.bilkentcenter.com.tr
CarrefourSA AVM
Batıkent Girişi İstanbul Yolu 12 Km Ankara
Tel: 0312 252 66 00
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu ODTÜ Kavşağı – Ankara
Tel: 0312 292 78 00
www.carrefour.com.tr
CEPA Alışveriş Merkezi
Eskişehir Yolu 7. Km ODTÜ Karşısı Ankara
Tel: 0312 219 64 01
www.cepaavm.com.tr
Contour AVM
İstanbul Yolu Üzeri Macunköy Kavşağı
Tel: 0312 397 41 51
Forum Ankara Outlet AVM
Yozgat Bulvarı 99 Ovacık Keçiören – Ankara
Tel: 0312 567 10 00
www.forum-ankara.com
FTZ AVM
Fatih Cad. No: 30 Keçiören – Ankara
Tel: 0312 358 26 26
www.ftzavm.com
Galleria Ankara AVM
8. Cadde, No: 53 Ümitköy – Ankara
Tel: 0312 235 04 61
www.galleriaankara.com
Gordion Alışveriş Merkezi
Ankaralılar Cad. No: 2 Koru Mah. Yenimahalle – Ankara
Tel: 0312 233 70 00
www.gordion.org
Karum İş ve Alışveriş Merkezi
İran Caddesi 21/397 E Asansörü G.O.P./ Ankara
Tel: 0312 468 49 84 – 85
Danışma: 0312 467 15 47
www.karum.com.tr
Kentpark Alışveriş Merkezi
Eskişehir yolu 7. Km No:164 Çankaya Ankara
Tel: 444 7 477
www.kentpark.com.tr
Koçtaş AVM
365 Alışveriş Merkezi Çankaya Yıldız Kavşağı Birlik Mahallesi 38. Sokak Çankaya / Ankara
Tel: 0312 409 40 00
Eryaman 1. Etap, Altay Mahallesi, Ayaş Yolu 16. km. Etimesgut – Ankara
Tel: 0312 293 43 00
Konya Devlet Yolu üzeri Gazi Mah. No: 2 Ankamall AVM  yanı Akköprü – Ankara
Tel: 0312 303 45 00
Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi Gordion AVM No: 2/A-B 03 Çayyolu Yenimahalle – Ankara
Tel: 0312 233 75 00
www.koctas.com.tr
Minasera Alışveriş Merkezi
S. Saltoğlu Bulvarı No: 15 Çayyolu – Ankara
Tel: 0312 240 70 70
www.minasera.com
Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi
Eryaman Ayaş Yolu No: 93 Ankara
Tel: 0312 280 60 10
www.optimumoutlet.com
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Turan Güneş Bulvarı No: 182/212 Çankaya
Tel: 0312 491 64 65
www.panora.com.tr
Praktiker AVM
Bilkent Center Eskişehir Yolu 8. km Bilkent – Ankara
Tel: 0312 266 03 03
www.praktiker.com.tr
Vega AVM
Doğukent Bulvarı Mamak – Ankara
Tel: 0312 554 27 00
www.natavega.com.tr
Via/Life Fashion Outlet
Beştepe Mah. Eskişehir Yolu Nergis Sk. No. 7 Söğütözü – Ankara
Tel: 0312  219 14 24
www.vialife.com.tr

ERP ve CRM arasındaki farklar

Öne Çıkan Farklar;

 • CRM (Customer Reletionship Management), Müşteri İlişkileri Yönetimi demektir,
 • ERP (Enterprise Resource Planning) kurumsal kaynak planlaması demektir,
 • İkiside işletmenizin idaresi için gerekli olan bilgisayar yazılımlarıdır,
 • CRM kullanarak Müşterilerinizi ve elinizdeki ürünlerin müşterilerinizle olan ilişkilerini takip edip yönetebilirsiniz,
 • ERP ise daha detaylı olarak CRM de içine alan, bir işletmenin tüm işlevlerini tek program altında toplayıp yönetimini kolaylaştıran yazılım sistemlerine verilen addır,
 • CRM tek başına işinizi görebilir, ancak ERP nin içinde mutlaka bir CRM olmak zorundadır,
 • ERP ticari ve mali verilerden “yönetici için anlamlı bilgiler” üretilmesini sağlar.
 • ERP iş süreçlerinde yürütülen faaliyetlerin daha katma değerli hale getirilmesini hedefler.
 • ERP tasarım, satış, hizmet süreçlerinin müşteri odaklı olarak yürütülmesi için gerekli temel bilgileri üretir.
 • ERP’in temel misyonu şirket için gerekli Yönetim Bilgi Sistemi’nin oluşturulmasıdır. Bu nedenle Resmi Muhasebe yapısı ile birlikte yönetimsel bilgilerin üretileceği Yönetim Muhasebesi yapısının kurulmasını amaçlar.
 • ERP operasyon süreçlerindeki gizli israfların ve atıl kapasitelerin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırır.
 • ERP işlerin (örneğin, teslimatların) “tam zamanında” ve“hatasız” yürütülmesi için gerekli mekanizmaların şirket içinde oluşturulmasını sağlar.
 • ERP süreçlere performans hedeflerinin konmasını ve sonuçların izlenmesini sağlar.
 • ERP temel iş süreçleri üzerinde “sürekli iyileştirme” sistemlerinin kurulmasını mümkün kılar.
 • CRM, Bütün müşteri değer halkalarına dağılan bütünleşik çözümler
 • CRM, Gelişmiş planlama ve tahmin araçları
 • CRM, İşbirlikçi ticaret proseslerini destekler
 • CRM, Kaynak zincirine dikişsiz ilişki kurmayı sağlar
 • CRM, Ticari islem yönetim yetenekleri sağlar
 • CRM, Fiziksel olarak tatmin etme ve yerine getirebilme sağlar,

Detaylı Açıklamalar;

[EsnekReklamOrta]

Müşteri ilişkileri yönetimi programları işletmeler için model oluşturmaktadır. İşletmelerin mevcut müşterilerini korumaları, gelecekte müşteri sadakati oluşturmaları açısından müşteri beğenilerine uygun şekilde hareket edebilecekleri yazılımlar ile müşteri bilgilerini kayıt altında tutarak işletme davranışlarını geliştirmeye müşteri ilişkileri yönetimi denilir. Satış programı, Pazarlama programı, Müşteri servisleri programı ve teknik destek programı kısımları müşteri ilişkilerinin temel yapısını oluşturur.

 1. Müşteri ilişkileri yönetimi
 2. 1.Müşteri ilişkileri yönetimi tipleri
 3. 1.1.Satış gücü otomasyonu
 4. 1.2.Pazarlama
 5. 1.3.Müşteri servisleri ve destek
 6. 1.4.Toplantılar, gündem
 7. 1.5.Hedefler
 8. 1.5.Sosyal medya
 9. 1.6.Üyelikler
 10. 2.Müşteri ilişkileri başlangıç sorunları
 11. 3.Müşteri ilişkileri programları
 12. 4.İlgi alanları
 13. 5.Teknolojiler

Pazarlama, CRM üzerinden yapılan pazarlama süreçleri ve pazarlama sonuçlarını değerlendirme üzerine oluşturulur. Çok noktadan farklı kanallarla yapılan satış pazarlama faaliyetlerinin tüm süreçleri kayıt altına alınarak pazalamanın aktif olarak tamamlanması sağlanır. Kampanyalar, İndirimler, Kuponlar, Kart sistemleri gibi müşteri ilgisini çekmeye yönelik yapılan CRM taraflı pazarlama faaliyetleri Kanallardaki faaliyetler;

CRM Kanal Faaliyetleri

 • Adrese teslim pazarlama ve CRM Adrese mektup, bülten, broşür olarak yapılmakta.
 • Haberler ve Basın pazarlama ve CRM Haberlerde Web sitesi ve mesleki web sitesi haber sitesileri, Yazılı ve görsel basın olarak haber niteliğinde.
 • Mobil ve Ev telefonu pazarlama ve CRM Telefon ve sms ile bildirilerek, Mail üyelikleri ve mail haber sistemleri ile.
 • Sosyal pazarlama ve CRM Sosyal medya Facebook, Twitter, Google+, Linkedin üzerinden tanıtımlarda.
 • Video pazarlama ve CRM Video tanıtım olarak Youtube, Vimeo ve dailiy motion üzerinden.
 • Sıcak Pazarlama ve CRM saha çalışması ve sıcak temas olarak pazarlama faaliyetleri yapılmaktadır.

Ürün geliştirmesi, Müşteri ihtiyaçları, Müşteri istekleri, Temel gereksinimler, Ürün ya da hizmetin giderdiği temel sorun ve sorunlar, Kullanım özellikleri konularında müşterilerin ve firmaların bir ekosistem kurmaları gerekmektedir. Ürün ve hizmetler kendilerini iyileştirmek ve geliştirmek zorundadır. Geliştirme ve destek süreçlerinde müşteri servis ve destek sistemi ne kadar iyi yürürse ürün başarısı aynı oranda yükselir ve ürün ömründe artma olur. Satış ve karlılık servis destek süreçlerine birebir bağlıdır. Müşteri ortamları ile üretim ortamlarının yakınlaştırılması ( Kullanım Ortamı ) Ürün ya da hizmet müşteri tarafından kullanılan, tüketilen ortama en uygun şekilde hazırlanıp tüketim ortamındaki araçlara ve ihtiyaçlara göre yapılandırılması gereklidir. CRM geliştirme ortamı ile saha ortamı arasındaki farklılıkları en aza indirmeyi sağlayacak ihtiyacı en az bilgi ve destek ile kullanılmayı sağlayan üretim ve hizmete yaklaşmayı sağlamak amacıyla süreçleri kayıt altına alır.

Dilek, İstek, Şikayetler Müşteriler tarafından iletilen dilek, istek ve şikayetler CRM süreçleri açısından büyük önem oluşturur. Müşteri kendi istediklerini üretim ve işletme açısından tam olarak ifade edemeyebilir. Bu süreçlerin kayıt edilerek konu tam olarak anlaşılması sorun giderilmesi ürün ve pazarlama sürecinin başarısını sağlar.


ERP, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir KKP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. KKP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. KKP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde KKP sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. KKP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar KKP sistemlerini kullanabilirler.

KKP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere KKP yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise KKP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.

Buna rağmen, KKP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulamalar için kullanılmaktadır. Bir KKP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

Bir KKP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

Görev ve Sorumluluk arasındaki farklar

Öne Çıkan Farklar;

 • Görev, kişiye veya kişilere yapılması için verilen işlevdir,
 • Sorumluluk ise kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir,
 • Görev kişiye başkası tarafından verilir, sorumluluk ise verilen göreve ek veya verilmeden kişi tarafından daha iyi yapılması için gerçekleştirilen işlevdir.
 • Görev bilimsel olarak ölçülebilir, sorumluluk ta ise bilimsel bir yeterlilik yoktur. Sorumluluk yerine getirilen göreve göre çok daha göreceli bir kavramdır.
 • Görev de yapılan işin kendisi önemlidir, sorumlulukta ise sonuçlar daha önemlidir. Yapılan işin çevresine olabilecek olumsuz etkileri öngörülmeye ve önlem alınmaya çalışılır.
 • Bir görev insanı aynı zaman da sorumluluk sahibi demek değildir.
 • Görevi yerine getiren kimse sonuçlarıyla ilgilenmeyebilir, ancak sorumluluk sahibi birisi ise sonuçlarıyla ilgilenir,
 • Sorumluluk alan bir insan ise  aynı zaman da iyi bir görev insanıdır diyebiliriz.

Detaylı Açıklamalar;

[EsnekReklamOrta]

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak varolan çevre dolayısıyla insanın içinde yereder veya daha sonra dışardan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır.Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Sorumluluk, varoluşçu felsefe anlayışının en önemli öğesi halindedir.

Görev ve sorumluluk, iç içe daireler halinde genişler. İnsan, öncelikle kendisine karşı yapması gereken görev ve sorumluluklarla yükümlüdür. O, ruh ve beden sağlığına dikkat etmesi, kendisini tanıması, kendisiyle barışık olması, iyi bir insan olarak yaşaması gerektiğini bilir. Kulluk
bilinciyle yaratıcısına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirir.Evine, ailesine, karşı görev ve sorumluluklarla bu daire genişler. Topluma karşı üstlendiği görevlerle, taşıdığı sorumlulukları yerine getirmekle olgunluğa erişir.

Günümüz insanı görev ve sorumluluklarını ne derece yerine getiriyor?
Bu soru her yaş ve her meslek grubunda aşağı yukarı şöyle cevaplandırılıyor:” Görev ve sorumluluk açısından günümüz insanı beklenen noktada değil. Görev ve sorumluluklar yerine getirilmiyor.”

Herkes bir başkasını suçluyor, eleştiriyor. Vatandaş yöneticilerinden, anne baba çocuklarından, amirler memurlarından bu anlamda şikâyetçi. Kimse, kendisini görev ve sorumlulukları açısından sorgulamıyor.Görev ve sorumluluk açısından karnemiz zayıf.

Çocuklarımız, bu konuda yeterince yetiştirilemiyor, ya her dediği yapılarak şımartılıyor, ya da çoklukla azarlanıp suçlanıyor. “Kendine güven duygusu”, “görev ve sorumluluk bilinci” bu nedenle sağlıklı bir biçimde verilemiyor. Evler, aile bireylerinin her birinin görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği; huzurlu, mutlu bir yuva olmaktan çıkıyor çoğu zaman. Bireylerin kendi başlarına buyruk, bencilce yaşamalarını nedeniyle pek çok sıkıntı ve problemlerle iç içe kalıyor. Görev ve sorumluluk bilinci elbette küçük yaşlarda kazanılır. Yalnızca öğretilerek ve anlatılarak değil, örnek olunarak güzel bir alışkanlığa dönüştürülebilir.

İnsan, her yaş, her makam ve her yerde görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorguladıkça hayatının bir anlam kazandığını fark eder.Görev ve sorumluluk açısından başkalarını değil, kendimizi değerlendirmeliyiz. Bu konuda hangi noktadayız?

Bize verilen ya da üstlendiğimiz görevleri ne ölçüde yerine getiriyoruz?
Bize görev ve sorumluluklarımızı hatırlatanlara nasıl tepki gösteriyoruz?
Bu sorulara vereceğimiz cevapları düşünelim öncelikle.Büyük, örnek insanlar toplumda görev ve sorumluluklarını yerine getiren insanlardır. Büyük zaferlerin, buluşların, eserlerin üzerinde onların imzaları vardır. Büyük acıların felaketlerin arkasında ise görev ve sorumlulukların ihmali yatmaktadır.

Görev ve sorumlulukta küçük dediğimiz ihmallerin de faturası büyük olur. Görevini ihmal eden bir doktor hastasını nasıl tedavi eder? Öğrencilik görevini yerine getirmeyen bir öğrenci nasıl başarılı olur? Düşman saldırısına karşı görevini yerine getirmeyen bir komutan, ordusunun mağlubiyetini hangi gerekçelerle izah edebilir?Uhud Savaşında Sevgili Peygamberimizin görevlendirdiği okçuların yerlerini terk etmesi ne büyük acılara sebep olmuştur!Görevi ihmal bir hata, bir suçtur.
Sorumluluklarımızı yerine getirmemek de…

Görev ve sorumluluk anlayışımızı, bu konudaki hassasiyetimizi yeniden gözden geçirmek, eksikliklerimizi tamamlamak, işe önce bu sorumluluktan başlamak, kendimizi bu konuda onarmak durumundayız.
İnsan olma, insana düşen görevleri yerine getirme konusunda sorumluluklarımızı unutmayalım.

3G ve 5G arasındaki farklar

Öne Çıkan Farklar;

 • 3G 3. nesil mobil ağ teknolojisidir, 5G ise 5. nesil mobil ağ teknolojisidir,
 • 5G, 3G den yaklaşık 200 kat daha hızlı bir teknolojidir, altyapıları farklıdır,
 • 5G de telefonunuz pili 3G ye oranla 3 kat daha erken biter,
 • İnternet kotanız 5G kullanımında daha hızlı tükenir,
 • 5G de Oyunlar ve Fimler 3G ye göre yaklaşık 100 kat daha hızlı iner veya izlenir,
 • 3G 2003 yılında kullanılmaya başlanmıştır,
 • 5G ise 2020 yılında hazır hale gelecektir
 • 5G ge canlı yayınlar 3G ye göre üst düzey görüntü kalitesinde ve kesintisiz olur,
 • 5G nin standartları henüz net değildir, 3G nin kulanım standartları oturmuştur,

[EsnekReklamOrta]

5. Nesil GSM Hizmeti; bantgenişliği açısından son aşama olarak kabul edilen, doğrudan uydu çıkışı yapabilecek (zira şu anki cep telefonları GPS üzerinden konumlama yapabilmektedir), dahası dünya çapında coğrafi ve fiziki koşullardan bağımsız olarak ses hariciveri transferi yapabilecek GSM hizmetidir.Yapılan çeşitli öngörülerde çok uluslu iletişim markalarının bu alanda tek başlarına tekel olabileceği düşünülmektedir.

Birçok ülkede uyduya çıkış frekansı yasak olduğu için uluslararası bir ticari rekabet ortamı oluştuğu takdirde küresel iletişim anlamında 5G standartları zaman içerisinde oturabilir.

Telekomünikasyon’da 4G, dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisidir. 3G ve 2G standartlarının devamıdır. Diğer telekomünikasyon standartları gibi hücresel bir ağ sistemi kullanması ve üçüncü nesilde ortaya çıkan kapsama alanı sorunu başta olmak üzere bazı sorunları çözmesi beklenmektedir.

Bağlantı hızı, cep telefonlarında 100 Mbps , wi-fi ağlarda 1Gbps’dir. Aynı zamanda wimax band genişliği ile aynı boydadır.

3G, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-2000, ya da daha bilinen adıyla 3G (orijinal açılımı 3rd Generation), 3N ya da 3. Nesil, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından tanımlanan; GSM EDGE,UMTS, CDMA2000, DECT ve WiMAX teknolojilerini kapsayan bir standartlar ailesidir. Verilen hizmetler arasında mobil kullanıcılar için geniş-alanda kablosuz telefon görüşmeleri, görüntülü aramalar ve kablosuz veri aktarımı vardır. 2G ve 2.5G hizmetleriyle karşılaştırıldığında, 3G eşzamanlı konuşma ve veri hizmetleriyle daha yüksek veri hızlarını (HSPA+ ile iniş yolunda 14.4 Mbit/s ve çıkış yolunda 5.8 Mbit/s’e ulaşan hızları) desteklemektedir. Bu sayede 3G ağları, ağ operatörlerinin daha geniş ve gelişmiş hizmetleri, geliştirilmiş spektral verimlilik sayesinde ulaşılan daha büyük ağ kapasitesiyle sunmalarını sağlar.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği üçüncü nesil (3G) mobil telefon standartlarını gelişimin hızlanması, bantgenişliğinin artması ve daha geniş uygulamaların desteklenmesi için tanımladı. Örneğin, GSM (şu anki en yaygın cep telefonu standardı) sadece ses değil, aynı zamanda 14.4 kbps hızlarında devre anahtarlamalı veri aktarımını destekler; ancak çoklu ortam uygulamalarının desteklenmesi için 3G’de paket anahtarlamalı verilerin daha iyi spektral verimlilikte ve daha yüksek hızlarda aktarılması gerekmektedir. Paket anahtarlaması sayesinde 3G sisteminde cihazlar bant genişliğini sadece veri alışverişi sırasında işgal ederler. Özet olarak, 3G’nin 2G’ye göre getirmiş olduğu en büyük yenilik, iletimin ses yerine veri odaklı olmasıdır.

4G ve 5G arasındaki farklar

Öne Çıkan Farklar;

 • 5G, 5. nesil mobil ağ teknolojisidir,
 • 5G, 4G den daha hızlı bir teknolojidir, altyapıları farklıdır,
 • Kotanız 5G de daha hızlı şekilde dolar,
 • G4, 3G ye göre 10 kat hızlı artarken, 5G, 4G ye göre 20 kata kadar artabilir,
 • 4G 2006 yılında ortaya çıkmıştır,
 • 5G ise 2020 yılında hazır hale gelecektir,
 • 4G de canlı yayınlar kesintisiz olur,
 • 5G de ortalama bir oyunu 1-2 saniye içerisinde indirebileceksiniz,

[EsnekReklamOrta]

HIZLI DATA TRANSFERİ: Şu anda 4G teknolojisi ile saniyede bir gigabit’e kadar dosya indirme süresine sahibiz. 5G ile bu saniyede 10 gigabite çıkacak,
DATA AKTARIM SÜRESİ: Latency adı verilen bir cihazdan diğerine data aktarım süresi de 5G ile çok kısalacak. Şu anda 4G teknolojisi ile data aktarım süresi yaklaşık 50 milisaniye., 5G ile bu süre bir milisaniyeye kadar düşecek,

DAHA FAZLA İNTERNETE BAĞLI BİR DÜNYA: Dünyada yeni bir kavram kullanılıyor: Internet of Things (Nesnelerin interneti). Bu kavram internete bağlı giyilebilir cihazlar, akıllı ev aletleri, internete bağlı otomobilleri ifade ediyor. Bu ‘Şeylerin interneti’ önümüzdeki 10 yıl boyunca oldukça hızlı büyüme potansiyeli taşıyor. İşte 5G teknolojisini bu ‘Şeylerin interneti’ kavramını hem kapasitesi hem de hızı ile oldukça geliştirecek,

İsterseniz 5Gnin ne kadar hızlı olduğunu size bir örnekle anlatalım. Şu anda 4G teknolojisi ile bir 8 gigabyte dosya büyüklüğüne sahip bir HD video’yu 1 saatten fazla bir sürede indirebilirsiniz. 5G teknolojisi ile aynı videoyu sadece 6 saniyede indirebileceksiniz.

5. Nesil GSM Hizmeti; bantgenişliği açısından son aşama olarak kabul edilen, doğrudan uydu çıkışı yapabilecek (zira şu anki cep telefonları GPS üzerinden konumlama yapabilmektedir), dahası dünya çapında coğrafi ve fiziki koşullardan bağımsız olarak ses hariciveri transferi yapabilecek GSM hizmetidir.Yapılan çeşitli öngörülerde çok uluslu iletişim markalarının bu alanda tek başlarına tekel olabileceği düşünülmektedir.

Birçok ülkede uyduya çıkış frekansı yasak olduğu için uluslararası bir ticari rekabet ortamı oluştuğu takdirde küresel iletişim anlamında 5G standartları zaman içerisinde oturabilir.

Telekomünikasyon’da 4G, dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisidir. 3G ve 2G standartlarının devamıdır. Diğer telekomünikasyon standartları gibi hücresel bir ağ sistemi kullanması ve üçüncü nesilde ortaya çıkan kapsama alanı sorunu başta olmak üzere bazı sorunları çözmesi beklenmektedir.

Bağlantı hızı, cep telefonlarında 100 Mbps , wi-fi ağlarda 1Gbps’dir. Aynı zamanda wimax band genişliği ile aynı boydadır.

4G, iletişimler sisteminde, ‘dördüncü nesil’ terimine ait bir ilintilendirmedir. Bir 4G sistemi, daha önceki nesillerden daha yüksek veri hızları temeline dayanan herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, ses, veriler ve akan çoklu kitle iletişimin kullanıcılara hizmet verebileceği, uçtan uca IP çözümü sağlar.

Teorik olarak 4G’ye geçmeden 5G’ye geçmek mümkün. Ancak pratik olarak bu imkansız. Çünkü, eğer Türkiye 4G’ye geçmeden 5G’ye geçmekte ısrar ederse, öncelikle en azından 10 yıl daha mevcut mobil internet hızına mahkum kalacağız. Bireysel kullanıcıların bile 3G hızlarından şikayet ettiği günümüzde, 10 yıl daha tüketicileri 3G’ye mahkum etmek, dünya teknolojisinin hız trenini 1G, 2G, 3G de olduğu gibi 4G’de de kaçırmak demek. Hem bu gecikme sadece bireysel tüketicileri değil, Türkiye mobil ekosisteminin de büyümesini olumsuz etkileyecek. Bu, herşeyin internete taşındığı bir ortamda, Türkiye’nin uçak yerine at arabasıyla ulaşımı tercih etmesi de demek.  Yeni akıllı telefonlar, tabletler, mobil cihazlar, e-ticaret, akıllı uygulamaların hemen hemen hepsi artık 4G ve ötesi için dizayn ediliyor. 3G’de kalırsak, bunların sunduğu nimetlerden de yararlanamayacağız. Dünya ortalamasında 13 Mbps olan mobil data hızı, Türkiye’de şu anda 7 Mbps’lerde. Mobil internet hızı dünyada 4G ile 100 Mbps’ye, 5G ile 1000 Mbps’lere kadar çıkarken, Türkiye 3G ile teorik olarak bile en yüksek 42 Mbps’de kalmış olacak.

Tabi bir de konunun altyapı yatırımları yönü var. 4G için yapılan baz istasyonu başta olmak üzere altyapı yatırımları, 5G ile birlikte çöpe gidecek. Ama teknolojik ilerleme, bilgi birikimi, deyim yerindeyse, tuğlaları doğru bir şekilde üst üste koyabilmek demek. Bu yüzden, bakkal hesabıyla yapılan “4G nasıl olsa çöpe gidecek” diyenlere, “1G, 2G, 3G… de çöpe gitti” diye hatırlatmakta fayda var. Sonuçta, teknolojik inovasyonlarda, “Raylar da vagon da yeniler, ama treni kaçırmamak esas”.

3G ve 4G arasındaki farklar

Öne Çıkan Farklar;

 • 3G, üçüncü nesil mobil standartlarıdır, 4G ise 4. nesildir,4G, 2G ve 3G teknolojilerinin devamı niteliğinde kablosuz mobil teknolojisidir,
 • 4G, 3G den daha hızlı bir teknolojidir, altyapıları tamamen farklıdır,
 • 20Mb bir oyunu 3G ile 3 dakikada, 4G ile 25 saniyede indirebilirsiniz,
 • Bir adet müziği 3G ile 10 saniyede, 4G ile 1 saniyede indirebilirsiniz,
 • Standart bir videonun oynatmaya başlaması 3G de 5 saniye sonra başlarken 4G de hemen başlayabilir,
 • Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya siteleri resim yüklemek istediğinizde, 3G ile bir resmi 20 saniyede, 4G ile 2 saniyenin altınsa yükleyebilirsiniz,
 • 4G altyapısı se 100bm ile 1gbit arasında hıza ulaşmanız mümkündür,
 • Mobil cihazlardan video ve resim görüntüleyenler için 4G önerilir, daha çok yazı görüntüleyenler için 3G fazlası ile yeterli olmaktadır,
 • 4G nin upload hızı 3G ye göre çok hızlıdır,
 • 4G, 3G den daha fazla pil tüketmektedir,

3G nedir,

[EsnekReklamOrta]

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) (IMT-2000),  3G (orijinal açılımı 3rd Generation, 3N ya da 3. Nesil) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından tanımlanan; GSM EDGE, UMTS, CDMA2000, DECT ve WiMAX teknolojilerini kapsayan bir standartlar ailesidir.

Uzun mesafeler arası telefon görüşmelerini, kablosuz veri aktarımlarını ve görüntülü aramaları yapabilmemize olanak veren 3G, 2G ve 2.5G hizmetleriyle karşılaştırıldığında da, eşzamanlı konuşma ve veri hizmetleriyle daha yüksek veri hızları (HSPA+ ile iniş yolunda 14.4 Mbit/s ve çıkış yolunda 5.8 Mbit/s’e ulaşan hızları) desteklemektedir.

Kısacası daha büyük ağ kapasitesi sağlar, böylelikle 2G ve 2.5G ye oranla daha kaliteli bir iletişim olanağına sahip oluruz.Uluslararası Telekomünikasyon Birliği üçüncü nesil (3G) mobil telefon standartlarını gelişimin hızlanması, bantgenişliğinin artması ve daha geniş uygulamaların desteklenmesi için oluşturuldu.

Örnek verecek olursak, GSM (zamanımızın en yaygın cep telefonu standardı) yalnızca ses değil, kablosuz veri aktarımını da destekler ki bunu 14.4 kbps hızlarında devre anahtarlamalı olarak yapar. Fakat çoklu ortam uygulamalarının desteklenebilmesi için paket anahtarlamalı verilerin daha yüksek hızlarda ve görüntüsel (spektral) verimlilikte yapması gerekmektedir, iişte bu işi 3G yapar.

Özet olarak, 3G’nin 2G’ye göre getirmiş olduğu en büyük yenilik, iletimin ses yerine veri odaklı olmasıdır.

4G nedir

3G ve 2G standartlarının devamı olan 4G dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisidir.Diğer GSM standartları gibi hücresel bir ağ sistemi kullanması ve üçüncü nesilde ortaya çıkan kapsama alanı sorunu başta olmak üzere bazı sorunları çözmesi beklenmektedir, yine dünya ülkelerinde var olan bu teknolojiyi Türk halkı olarak biraz beklemek zorundayız.

Bağlantı hızı cep telefonlarında 100 Mbps , wi-fi ağlarda 1Gbps’dir. Aynı zamanda wimax band genişliği ile aynı boydadır. Bir 4G sistemi, daha önceki nesillerden (3G, 2G vs.) daha yüksek veri hızları sağlayarak; ses, veriler ve devamlılığı olan çoklu kitle iletişimini kullanıcılara ulaştırma amacıyla, uçtan uca IP çözümü sağlar.

4G’ye bağlı LTE teknolojisini ilk kez duyuran firma, Japon NTT DoCoMo firmasıdır ve LTE teknolojisini 2004 yılında duyurmuştur.

ilk 4G testi dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Verizon tarafından 17 Ağustos 2009’da yapılmıştır ve ABD’nin Boston ve Seattle kentleri arasındaki test başarıyla tamamlanmıştır.

Test sırasında: video, dosya indirme ve yükleme, internette gezinti, ses transferi, Voice over Internet Protocol (VoIP) ile LTE 4G üzerinden denenmişti

Takım ve Grup arasındaki farklar

Öne Çıkan Farklar;

 • Takım her zaman bir kaç insanın oluşturduğu gruplar değildirler,
 • Takım olabilmek için birçok etkenin olması gerekir,
 • Rakımların bir araya gelmesinin bir sebebi vardır, Grupların bir sebebi olmayabilir,
 • Takım üyeleri bir hedefe ulaşmak için bir araya gelirler,
 • Grupların hedefleri olmayabilir,
 • Takımdaki kişilerin her birinin farklı özellikleri bulunur,
 • Gruptaki kişilerin özellikleri genellikle aynıdır,
 • Takımdaki bireylerin herbirine birer görev yüklenmiştir, Gruptaki kişilerin birer görevleri yoktur,
 • Gruplar sadece sohbet etmek amacı ile bile oluşmuş olabilir, takımlar böyle amaçlar için toplanmazlar,
 • Takım ile Grup arasındaki en önemli farklar,
  • Rekabet
  • Odaklanma
  • Tarz
  • Hoşgörü
  • Risk olarak ön plana çıkar

Detaylı Açıklamalar

[EsnekReklamOrta]

Takımın özellikleri:

 1. Takım üyelerinin ortak hedefleri vardır.
 2. Takımlar ortak amaçlarına ulaşmak için ortaklaşa ve birbirleriyle etkileşim içinde, birbirlerine tamamen bağımlı olduklarının farkında olarak çalışırlar.
 3. Takımın her üyesinin güçlü bir takım kimliği hissi vardır ve takımın bir üyesi olmaktan onu ve mutluluk duyar.
 4. Takım kendi kendini yönetir ve gönüllü olarak kendisini değerlendirir ve takım amaçlarına ulaşmak için çalışır.
 5. Takım içerisinde üyeler tarafından kabul gören bir grup norm ve standartlara dayanan davranışlar vardır.
 6. Takım üyeleri birbirlerine karşılıklı destek olurlar. İlişkiler takım içerisinde güvene ve sadakate dayanır.
 7. Takım üyeleri belli başlı değerleri paylaşırlar: Karşılıklı saygı, paylaşılmış güç ve otorite, ortaklaşa karar verme, ortaklaşa çalışma.
 8. Üyeler takımda bütünlüğü sağlarlar; açık iletişim, mütabakat, rolleri değiştirmedeki isteklilik ve işgücünün paylaşımı.
 9. Takımlar, üyelerin birbirlerinden beklentilerini belirleyen açıkça oluşturulmuş rollere dayalı bir yapısı vardır.
 10. Takımın problemleri çözmede ve karara varma aşamaları için bir takım iyi gelişmiş prosedürleri vardır.

Takımların bir çok olumlu etkileri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Ne kadar çok kişi karar vermede rol alırsa, bu karar o kadar çok uygulanabilirlik kazanır.
 1. Takım üyeleri sürekli olarak bir diğerinin taze fikirlerinden öğrenir.
 2. Daha iyi ve daha güzel bilgi ve hareket farklı beceri ve kaynakları olan insanlardan gelir.
 3. Hataların yakalanması ve düzeltilmesi şansı daha yüksektir.
 4. Risk alma, takım üyelerinin kollektif gücünden dolayı daha olasıdır.

Takım çeşitleri:

Takımlar sayı, görev ve süreklilik bakımından farklılık gösterirler. Snyder ve Anderson (1986)’ya göre iki ana takım çeşidi vardır: Sürekli takımlar ve geçici takımlar.

Sürekli takımlar belli bir konuda uzmanlaşırlar, örneğin müfredat hazırlama. Geçici takımlar kısa vadeli amaçlar için oluşturulur ve görev bitince bu takımlar bozulurlar.

Kaliteli bir takımın oluşması için gerekli olan faktörler:

Kaliteli bir takım için iki faktör gereklidir:

Bonding and cohesiveness. Bütünlük ve bağlılık. Cunningham ve Gresso (1993)’e göre bu iki faktör takım kültürünü oluşturur. Takımın gücü ve potansiyeli tek ve bütün kültürü oluşturmak için bir araya gelen kişilerden oluşur. Güçlü bir kültürü olan takımın bir çok özellikleri vardır: Amaç, onur, güven, coşku, güç, iştirak, sadakat ve tatmin.

Bütünlük takım üyelerinin bütün zamanlarını, bilgilerini, becerilerini ve enerjilerini takıma ve takımın hedeflerine ayarlamalarını sağlar.

Bağlılık takım içerisinde bir beraberlik duygusudur. Takım üyelerinin ait olma duygusudur. Takım üyelerinin birbirlerine bağlı olduğu takımlar etkili takımlardır.

Takımların işleyişi:

David Butler (1996)’ya göre takımlar üç seviyede işlev yaparlar.

 1. Team-Task Level: Takım Görev Seviyesi

Takımlar belli bir görevi yerine getirmek için veya bir hedefi başarmak için kurulurlar. Takım üyeleri bu görevi başarmaları gerektiğinin bilincedirler.

 1. Individual Needs Level: Bireysel İhtiyaçlar Seviyesi

Takımdaki her birey, takıma ve göreve belli başlı ihtiyaçlar getirir. Ancak takım ihtiyaçları bireysel ihtiyaçlardan ön plandadır. Takımdaki her birey, takım başarısını sağlamak için zorunludur.

 1. Team Maintenance Level: Takım Dayanışma Seviyesi

Takım üyeleri bir görev üzerinde birlikte çalıştığı için birbiriyle sürekli iletişim ve etkileşim içindedirler. Takım takım olduğunun bilincinde olmalıdır ve görev başarılacaksa takım üyeleri aralarındaki ilişkiyi canlı tutmak zorundadır.

Takım Oluşturma:

Takım oluşturma işlemi hem dinamik hem de interaktiftir. Başarılı olmak için yaratıcılık ve esneklik gerekir. Takım üyelerinin çalışma ilişkilerini ve takım fonksiyonlarını geliştirdiği bir işlemdir.

Takım oluşturma işlemi sürekli değişim gerektirir. Takımı oluştururken iyi bir planlama önemlidir. Fakat en önemlisi takımı oluşturma süresi içerisinde takımın ihtiyaçlarına göre yapılan değişikliklerdir.

Takım oluşturma, takım üyelerine etkili bir takım çalışması için gerekli olan takım doğasını anlamaya başlamalarını ve takımın etkinliğini arttırmak için takım üyelerine imkan sağlar.

İyi bir takım oluşturmak için gerekli stratejiler:

 1. Bütün takım üyeleri takımın görevini açıkça anlamak zorundadırlar. Helphand (1994)’e göre takım üyeleri şu soruyu cevaplamalıdırlar: Neden buradayım?
 1. Takım üyelerinin rollerini belirlemek gerekir.
 2. Takımın sorumluluklarını ve takımın oluşumunu, takımın amacına ulaşacağı zamanı ve beklenen sonuçları belirlemek gerekir. (Snyder ve Anderson:1986)

Takımların üstesinden gelmesi gereken problemler:

Takımların başarısızlığı genellikle şu beş sebepten kaynaklanır:

 1. Üyeler takımın görevini anlayamazlar.
 2. Üyeler kendi rollerini ve sorumluluklarını anlayamazlar.
 3. Üyeler görevlerini nasıl yapacaklarını veya takımın bir parçası olarak nasıl çalışacaklarını anlayamazlar.
 4. Üyeler takımın işlevini ve amaçlarını anlayamazlar.
 5. Üyeler rollerini ve sorumluluklarını reddederler.